02 december 2021

CDA staat voor de scholen in Dukenburg

Het bestemmingsplan van Dukenburg ligt op dit moment nog voor ter inzage. Er staan prachtige initiatieven in. Zo heeft het College gehoor gegeven aan de wens die het CDA indiende en de Raad heeft omarmd om meer functiemenging in Dukenburg te genereren, zodat er ook wat meer levendigheid kan komen. Er komt meer horeca op loop- en fietsafstand. Daarnaast worden er ook meer woningen gerealiseerd, zodat we in onze stad kunnen werken aan de woonopgave en Dukenburg mogelijk ook een verjongingspurt krijgt van starters en jonge gezinnen.

CDA gaat voor behouden scholen

Maar het is helaas niet alleen rozengeur en manenschijn. De Dukenburger schreef deze week een stuk over het bestemmingsplan van Dukenburg. Het CDA maakt zich daarbij grote zorgen over het voortbestaan van de scholen. Immers, in het voorstel voor het bestemmingsplan richt het College zich erop om scholen te sluiten, wanneer er te weinig scholieren op zitten. Deze scholen moeten dan plaats maken voor meer woningen.

Allereerst komt de dependance van de Prins Clausschool in Weezenhof in aanmerking, wat in het bestemmingsplan de locatie 'Wonen' krijgt. Technische navraag wijst uit dat er nog geen concrete andere scholen voorzien worden, maar dat het College wel graag de beslisingsbevoegdheid van de Raad krijgt om zelfstandig scholen te sluiten en hier woningen te realiseren.

Het CDA maakt zich hier om verschillende redenen zorgen om. Allereerst kan de Raad het participatietraject nog minder goed borgen wanneer we de beslissingsbevoegdheid delegeren aan het College -- terwijl dit ingrijpende beslissingen zijn. Daarnaast wil het CDA vanuit de Raad bij deze trajecten betrokken zijn, omdat het grote impact heeft op de wijk.

De school als ontmoetingsplaats in de wijk

Immers zijn scholen ontmoetingsplaatsen voor de wijk. Zo staan ze in het bestemmingsplan ook aangegeven. Ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk in de wijk, juist omdat er niet altijd de nodige voorzieningen in de wijk zijn. Sommige wijken hebben winkelcentra, maar wijken als Lankforst hebben alleen de school. Als juist deze scholen zouden verdwijnen, verdwijnt er een ontmoetingsplaats in de wijk. Ook na technische navraag lijkt hier niet goed over nagedacht te zijn bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan.

Er zal dus bij het verdwijnen van een school niet alleen een onderwijslocatie verdwijnen, maar ook een van de schaarse wijkontmoetingsplekken in Dukenburg.

Woningen voor starters kunnen zorgen voor meer kinderen

Daarnaast is het een heel vreemd uitgangspunt dat scholen gesloten worden om plaats te maken voor starterswoningen. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Dukenburg voorziet namelijk al in het realiseren van meer starterswoningen, en dat is wat het CDA betreft goed. Zoals het er nu staat, betekent het dat het College scholen wil sluiten om er vervolgens starters voor in de plaats neer te zetten. Wanneer starters op een gegeven moment een kinderwens krijgen, zal een deel van deze mensen namelijk doorgroeien tot jonge gezinnen en dan zal er ironisch genoeg geen enkele basisschool meer in de buurt zijn -- want die is gesloopt om plaats te maken voor hun eigen woning. 

Het CDA gaat dus voor behoud van zoveel mogelijk scholen in Dukenburg, omdat we de ontmoetingsplaatsen in de wijk niet willen verliezen en we geen gezinnen willen huisvesten zonder uitzicht op onderwijs voor hun kinderen. Er zijn immers ook creatieve oplossingen mogelijk, waar het ontwerpbestemmingsplan niet over spreekt. Zo kan er per geval nagedacht worden om binnen de financiële kaders voor een andere functie te kiezen die ook als wijkontmoetingsplek kan fungeren, zoals een bibliotheek, culturele instelling, onderneming of horeca. Als er uitzicht is op een groei van gezinnen, moet het gesprek met de Raad ook mogelijk zijn om de school wat langer open te houden. Dat gesprek is essentieel voor een goede afweging. 

De gemeente moet rekening houden met mogelijke groei van het aantal kinderen als scholen gesloten zouden worden. Dat kunnen we niet ongecontroleerd en alleen aan het College overlaten, wanneer een schoolbestuur aan de bel trekt. Daarom wil het CDA dat de Raad aan zet blijft als het gaat om de sluiting van scholen en het omzetten inwoningen, zodat ook andere opties overwogen kunnen worden.

- Delano van Luik
Kandidaat-raadslid CDA Nijmegen, fractiewoordvoerder Wonen en Stedelijke ontwikkeling

 

 

Omslagfoto gemaakt door scholieren Pol, Rasheen en Nando van de Prins Clausschool op wikikids met GNU-licentie..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.