08 februari 2024

De mens centraal in Nijmegen - Delano van Luik bij Bindkracht10

In onze maatschappij, waarin de nadruk vaak ligt op zelfredzaamheid en digitale dienstverlening, is het essentieel om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Tijdens een recente meeloopdag met de financiële experts van Bindkracht10 in Nijmegen, heb ik aan den lijve ondervonden wat de waarde is van persoonlijke aandacht en ondersteuning. Het was een verhelderende ervaring die mij, als raadslid voor het CDA in de gemeente Nijmegen, nog meer heeft doen inzien hoe belangrijk het is om een betrouwbare overheid te zijn die naast haar inwoners staat.

In gesprekken met jongeren die kampen met geldzorgen en inwoners die zich in de schuldhulpverlening bevinden, werd duidelijk hoe laagdrempelige hulp in de eigen wijk een wereld van verschil maakt. In plaats van een bureaucratische aanpak, waarbij mensen met een stapel documenten en formulieren worden geconfronteerd, zag ik hoe er direct iemand met hen meekijkt om samen tot een helder overzicht te komen. Dit is cruciaal, want financiële problemen kunnen het vermogen om helder na te denken en te handelen aanzienlijk verminderen.

Het is bemoedigend te zien dat in Nijmegen stappen worden gezet om de schaamte die vaak gepaard gaat met het vragen om hulp, te doorbreken. Bindkracht10 neemt het voortouw door mensen proactief te benaderen en te ondersteunen. Dit initiatief verdient navolging, want om hulp vragen zou net zo normaal moeten zijn als het inschakelen van een belastingadviseur.

Als CDA Nijmegen staan we voor een samenleving waarin de mens centraal staat. De ervaringen bij Bindkracht10 bevestigen dat we op de goede weg zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel. We moeten blijven streven naar een gemeente die niet alleen diensten verleent, maar ook naast haar inwoners staat, vooral in tijden van nood. Dit vraagt om een overheid die betrouwbaar is, die luistert en die handelt vanuit het hart.

Laten we samen de handen ineenslaan om van Nijmegen niet alleen een prachtige stad te maken, maar ook een warme gemeenschap waar iedereen zich gehoord en gesteund voelt. Een stad waar de menselijke maat de standaard is en waar betrouwbaarheid geen loze belofte is, maar de basis van al ons handelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.