09 november 2020

De wijk weet het het beste: ook als het om parkeren gaat

Het CDA is nooit voorstander geweest van betaald parkeren. Het voorstel van het College om zonder inspraak van bewoners betaald parkeren in te voeren kan dan al zeker niet op onze steun rekenen. Volgens het CDA weet de wijk het beste wat voor de wijk goed is, en de wijk moet dan ook betrokken worden bij de besluiten in de wijk.

Het College stelt voor om betaald parkeren in te voeren rond het Stationgebied en in Nijmegen Noord rond station Lent en de westkant van station Nijmegen. Dat wil het College doen zonder dat hier vraag voor is vanuit de wijk. Wij kunnen wel begrijpen dat het College de parkeerdruk voor wil zijn die verwacht wordt doordat we meer woningbouw gaan realiseren rond deze gebieden. Het CDA is echter van mening dat betaald parkeren altijd op basis van signalen van de wijk ingevoerd moet worden. Het kan inderdaad zijn dat inbreiding van de stad rond het stationsgebied een hogere parkeerdruk met zich meebrengt, maar dan is het aan bewoners om parkeeroverlast te signaleren en het hier met de wijk over te hebben.

Daarnaast is het CDA van mening dat de huidige enquête die rondgezonden wordt onder bewoners weliswaar zijn tekortkomingen heeft, maar ook dat het wel een goede manier is om de buurt te betrekken bij de besluitvorming van het invoeren van een ingrijpende maatregel in de wijk als betaald parkeren. De buurt weet zelf het beste wat het beste bij de wijk past. Laten we daar ook gebruik van maken.

Delano van Luik, fractievolger CDA Nijmegen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.