20 oktober 2021

Een stad van twee snelheden

Vandaag sprak Marjolijn Mijling als raadslid en lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen de algemene politieke beschouwing uit namens het CDA bij de behandeling van de begroting voor 2022-2026. Voor onze lijsttrekker is dit een voorschot op de toekomst. Hieronder treft u de bijdrage van Marjolijn aan, welke ze met verve heeft uitgesproken.

 

Algemene politieke beschouwing CDA

Voorzitter dank voor het woord, 

Het was een bijzonder jaar. Onze stad heeft zich door de grootste crisis van de afgelopen jaren heengeslagen. Deze crisis heeft alles in onze stad beïnvloed. Uitdagingen waar we onverwacht mee te maken kregen hebben wederom aangetoond dat we als Nijmegen een sterke stad zijn en daar mogen we trots op zijn. In Nijmegen denken inwoners creatief mee en is er meer mogelijk gebleken dan we ons daarvoor wellicht konden voorstellen. Maar de crisis zal de komende jaren nog invloed hebben op onze stad, onze ondernemers, de economie, de werkloosheid. Dus uitdagingen genoeg voor de komende jaren.  

Voor wat betreft de stadsbegroting die nu voorligt willen we het College complimenteren. Het CDA kan zich in het groot deel van de begroting vinden. Maar we uiten ook een punt van zorg. Onze stad heeft grote ambities. Of het nu gaat om de woningmarkt, de economie of duurzaamheid, onze stad moet groeien en wil voorop lopen. Echter kan niet iedereen meekomen in deze ambitie. Er dreigt een Nijmegen van twee snelheden te ontstaan. Eén deel van Nijmegen zal altijd meedoen, gaat delen in de voorspoed en bepaalt het gezicht van onze promotiepraatjes en -video’s. Maar er is ook een substantieel deel van onze stad dat moeite heeft om daarbij aan te klampen, dat zich niet herkent in de gelikte campagnes en dat zich afvraagt waar hun toegevoegde waarde voor Nijmegen zit. 

Waar we in hoog tempo woningen bijbouwen in Nijmegen-West en in Nijmegen-Noord zijn nog steeds heel veel starters op zoek naar een betaalbare huur- of koopwoning. Ondanks het bouwen op meerdere locaties zijn zij toch nog altijd jaren op zoek naar een geschikte woning. En waar we bij de portefeuille economie en toerisme lezen over grootse plannen voor de toekomst, onze stad zal hip en happening zijn, bestaat er nog een grote uitdaging bij werk en inkomen, om onze werkeloosheidscijfers omlaag te brengen. Hierover wordt in de begroting bij economie niet gerept, dit terwijl we kunnen lezen bij werk en inkomen dat zij vertrouwen op de kracht van economie. Beide kijken omhoog, maar lopen niet in de pas.  

Bij duurzaamheid willen we als gemeente dat alle inwoners groener gaan denken en overgaan op alternatieven. Maar zelfs de meest enthousiaste wijken komen terug met zorgen over de haalbaarheid en de kosten die bij deze ingrijpende verandering komen kijken. We zullen als overheid met kleine stappen inwoners moeten meenemen in de ambitie van duurzaamheid. Zo dient het CDA vandaag de motie in groen op je kleine dak samen met GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en PvdD om meer Nijmegenaren de kans te geven een groendak aan te leggen op een kleine uitbouw of overkapping. Met een groendak verlichten we de warmte in onze stad. 

Wat betreft het CDA organiseren we alles dichtbij de inwoners, in de wijken waar het gebeurt. Met het inrichten de nieuwe wijkteams hebben we hier al een mooie start mee gemaakt op het gebied van Zorg en Welzijn. We zijn als gemeente dichtbij mensen, maar kijken met een brede blik en met een menselijk oog. Dat is de manier van overheid zijn die het CDA ook voorstaat. In Dukenburg werd vorig jaar door het College bezuinigd op het aantal uren van het steunpunt van de Stadswinkel. Het CDA wilde deze bezuiniging vorig jaar direct al in de begroting terugdraaien. Helaas was hier in de raad onvoldoende steun voor. Goed dat de Socialistische Partij inmiddels wel overstag is en daarom dienen we vandaag samen een amendement in. Het is voor het CDA belangrijk dat voorzieningen in de wijken zo veel mogelijk behouden blijven. Zo ontmoeten we elkaar en blijven we met elkaar in contact.   

Ik had het eerder al over mensen die figuurlijk soms niet kunnen meekomen, maar zodra het straks sneeuwt en ijzelt zijn er ook voldoende Nijmegenaren die letterlijk niet meer kunnen meekomen. Het strooien van de steile straten en de straten in wijken waar we enkele jaren geleden mee gestopt zijn pakken we weer op. Daarvoor dient het CDA het amendement in op glad ijs 2.0 samen met Stadspartij Nijmegen. Zo kan iedere Nijmegenaar veilig op weg. Of dit nou met de auto, fiets of lopend is. Oudere mensen en mensen slecht ter been mogen bij winters weer niet uitgesloten worden van deelname aan de samenleving. Het doet ons goed dat het College gehoor geeft aan de oproep van het CDA om een meldpunt in te richten voor de mensen die dreigen ingesloten te raken in hun eigen huis. Mocht het weer een horror winter worden, dan weten we in ieder geval dat onze Nijmegenaren veilig over straat kunnen. Zo zorgen we voor elkaar.   

Het meedoen in onze stad en het samen een gemeenschap zijn vormt de kern van het beleid voor het CDA. Zo willen we meer ruimte bieden voor wijkinitiatieven en hechten we grote waarde aan inwonerparticipatie. De raad heeft hier de afgelopen jaren op aangedrongen bij het College, maar vanuit de inwoners wordt er veel geklaagd over de mate van betrokkenheid. De wijk is de belangrijkste bouwsteen van onze stad: de hoeksteen. Het CDA wil plekken waar mensen samenkomen, zoals buurthuizen, wijkcentra en verenigingsruimtes ondersteunen. Wij willen wijken extra ruimte bieden om de stad samen mooier te maken. Het CDA laat wijkbewoners mee beslissen wat er in hun wijk gebeurt en wil dat de gemeente de mensen in de wijk serieus neemt. Eerst de mens, dan de visie, financiering en efficiëntie. De gemeente moet afspraken nakomen, een luisterend oor bieden aan inwoners en daarmee een echt betrouwbare overheid worden. 

Voorzitter, alleen als we betrouwbaar zijn, dichtbij mensen staan en oog blijven houden voor hen die niet zo eenvoudig meekomen, kunnen we voorkomen dat we een stad van twee snelheden worden en blijft Nijmegen ook voor langere tijd een stad waar iedereen zich trots mag voelen Nijmegenaar te zijn. 

Marjolijn Mijling
Raadslid en lijsttrekker CDA Nijmegen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.