29 juni 2023

Geen Koersdocument, maar een menukaart aan dilemma’s

Het College van de gemeente Nijmegen (GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66) presenteren hun koersdocument vol dilemma’s, maar zonder keuzes.

Raadslid Delano van Luik geeft aan welke richting de stad volgens het CDA wèl uit zou moeten in tijden van financieel zwaar weer. Het beleid van de gemeente draagt bij aan het zijn van een (1) leefbare stad, (2) een betrouwbare overheid en (3) het zijn van een stad met bestaanszekerheid voor haar inwoners.

De economische toekomst ziet er minder rooskleurig uit. De tijd van geld lenen met positieve rente is voorbij en we bereiken een fase van anders politiek bedrijven: keuzes maken in schaarste. Inflatie neemt toe door oorlog, de rente stijgt, de Rijksoverheid gaat minder geld uitgeven en daarom gaan ook onze gemeente-inkomsten achteruit.

Eén jaar geleden lag er een coalitieakkoord waar de coalitiepartijen jubelend mee in de handen stonden. Vol ambities, ze zouden het wel even fixen en ze hadden de hondenbelasting afgeschaft. Het College geeft een summier inkijkje in de keuzes die ze denkt te moeten maken later dit jaar bij de begroting. Er wordt gesteld dat de ambities staan en men deze wil handhaven, maar tegelijkertijd wordt voorgesorteerd op wijzigingen binnen programma’s, want we moeten heroverwegen en temporiseren – uitstellen en vertragen, geen keuzes maken.

Dit Koersdocument geeft geen koers. Het is een menukaart aan dilemma’s waar het College geen keuze in durft te maken, maar een carte blanche aan de Raad vraagt. En daar gaat het CDA niet aan meewerken. Wij denken graag mee over keuzes, maar wij gaan geen carte blanche geven zonder dat de koers van het College enigszins duidelijk wordt. Het CDA verwacht meer keuzes van dit College dan het presenteren van een menukaart aan dilemma’s en zal daarom tegen dit Koersdocument zonder koers stemmen.

Lees de hele bijdrage van het CDA hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.