09 september 2021

Gemeenteraad en wethouder oneens: ontsluiting Park Waaijenstein zweeft

Door: Marc Maartens

De ontsluiting van Park Waaijenstein zweeft nog. Een meerderheid van de gemeenteraad
vindt de huidige, korte route via de Van Boetzelaerstraat veiliger; de nieuwe wethouder
Jan Wynia 
(GroenLinks) houdt vast aan de omweg via de onoverzichtelijke Volsellastraat.
Dat bleek gisteravond tijdens 
een gespreksronde van 35 minuten in de gemeenteraad.

Wat opviel was dat Delano van Luik (CDA), Yurre Wieken (SP) en Dennis Walraven (VVD) -
drie van de vier politici die de afgelopen maanden ter plekke zijn komen kijken - krachtig
samenwerkten. Zij hadden deze gespreksronde aangevraagd omdat ze de antwoorden van
het College van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van het CDA onder
de maat vinden.

Onacceptabel

Van Luik noemt de ontsluiting via de Volsellastraat 'onacceptabel'. "Is er werkelijk eerst een
dodelijk ongeluk nodig", zo vroeg hij zich af. Hij informeerde bij de wethouder naar een 'Plan B'
voor het geval de bezwaren van de gezamenlijke bewoners tegen het tweede Verkeersbesluit
Park Waaijenstein geheel of gedeeltelijk gegrond worden verklaard. Het CDA-raadslid stelt voor
van het eerste stukje Van Boetzelaerstraat een woonerf te maken. "Dan verdwijnen de meeste
bezwaren van het College als sneeuw voor de zon".

Ook SP'er Yurre Wieken begrijpt de bezwaren van de bewoners goed. Hem lijkt ontsluiting via
de Van Boetzelaerstraat beter: "de meest veilige route". "De bewoners, goedgeorganiseerde
mensen, moeten nu een heel gevecht voeren en zijn vastgeraakt in bureaucratie." Hij wil van de
wethouder weten wat de kosten zijn om het eerste stukje Van Boetzelaerstraat aan te passen.

"De Van Boetzelaerstraat is by far de betere en veiliger optie," vindt ook VVD'er Dennis Walraven.
"De voorkeur van de bewoners, korter én hij ligt er al."

Fractievolger Eric Bender van de Stadspartij Nijmegen suggereerde nog eens naar de busbaan
te kijken als ontsluiting.

De PvdA ziet bij monde van fractievolger Mika Kraft 'geen onoverkomelijke bezwaren' voor zowel
de Van Boetzelaerstraat als de Volsellastraat, maar geeft vanwege de optelsom van het onderzoek
van Veilig Verkeer Nederland én het draagvlak bij de bewoners toch de voorkeur aan de Van
Boetzelaerstraat.

Quirijn Lokker van coalitiepartner GroenLinks was van de raadsleden en fractievolgers de enige
met een lichte voorkeur voor de Volsellastraat. "Die straat ontsluit al en kan wellicht veiliger met
een drempel, extra groen en een bocht."

In zijn antwoorden benadrukte Jan Wynia, de kersverse wethouder van verkeer, dat de zuidelijke
ontsluiting van het nieuwe appartementencomplex de ontsluiting van 'de 14 woningen' (het zijn
er 21 - red) "het probleem kleiner maakt". Volgens hem is de Van Boetzelaerstraat smal ("auto's
drukken fietsen in de berm") en de aansluiting op de Griftdijk minder veilig. De geopperde route
via de Terralaan ontraadt hij: "Dat is geen goede keuze. Je kunt niet zomaar een busbaan onttrekken.
Daarvoor moet je het bestemmingsplan wijzigen, krijg je nieuwe discussies en duurt het allemaal
veel langer. Je wilt juist het openbaar vervoer stimuleren." Wel zegde hij toe te willen kijken naar
het veiliger maken van de Volsellastraat. Daar zijn het afgelopen jaar drie aanrijdingen geweest,
waarvan twee met ziekenhuisletsel.

Rood asfalt of woonerf

Van Luik (CDA) toonde zich niet overtuigd door het betoog van de wethouder vóór de
Volsellastraat. "Wat is nou precies het probleem met de Van Boetzelaerstraat," vroeg hij door.
De wethouder kwam daar niet goed uit.

Wieken (SP): De bewoners zijn niet goed meegenomen. Ze hebben de zaken goed uitgezocht
door diep in het dossier te duiken en met goed onderbouwde alternatieven te komen."

Walraven (VVD): "Leg gewoon rood asfalt in de Van Boetzelaerstraat of maak er een woonerf
van".

Omdat het CDA niet tevreden is met de antwoorden en argumenten van de wethouder, dient
die partij nu een motie (wijzigingsvoorstel) in waarin de raad de voorkeur uitspreekt voor de
huidige route via de Van Boetzelaerstraat als ontsluiting van 21 woningen in en om Waaijenstein.
Over die motie, waarvoor een meerderheid in de raad lijkt te zijn, stemt de gemeenteraad op
woensdagavond 22 september.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.