31 juli 2023

Gerben Oostenbrink - fractievolger

Mijn naam is Gerben Oostenbrink, 28 jaar oud en woonachtig in Nijmegen-Oost. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als bestuurssecretaris bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. De universiteit, waar ik rechten en politicologie heb gestuurd, heeft mij naar Nijmegen getrokken. De liefde heeft me er gehouden. Inmiddels mag ik dan ook al bijna 10 jaar in onze mooie stad wonen.

Sinds een aantal jaar ben ik lid van het CDA. Ik geloof dat de mens bestaat in relatie tot andere mensen en dat de relaties met andere mensen, de gemeenschap waar je onderdeel van uit maakt, je vormt tot wie je bent. Dit uit zich in de inmiddels gevleugelde uitdrukking ‘het gezin als hoeksteen van de samenleving’ maar dit is breder dan alleen dat. Het staat voor een samenleving waarin iedereen de bestaanszekerheid heeft om volwaardig mee te kunnen doen.

Met het fractievolgerschap wil ik mijn deel bijdragen aan een beter Nijmegen. Ik hou me bezig met de portefeuilles wonen, zorg en welzijn, sport, onderwijs en openbare ruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.