31 juli 2023

Gwen Steuten - fractievolger

Wie is Gwen?
Mijn naam is Gwen Steuten. Ik ben 27 jaar oud en woon in Neerbosch-Oost.
Ik ben vergunningverlener bij de Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel. Daar houd Ik me bezig met bouwvergunningen en vergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Oorspronkelijk kom ik uit het Zuid-Limburgse Eijsden. Sinds mijn studietijd, in 2014, woon ik in Nijmegen. Mijn interesses zijn gamen, muziek, tennis en politiek. Ik heb een vriendin, maar woon nog op mezelf.

Waarom het CDA?
Het CDA is een partij die de samenleving en gemeenschappen centraal stelt. Ik ben opgegroeid in een klein Zuid-Limburgs dorpje waar het cement van de samenleving gevormd werd door de vele verenigingen en stichtingen. De overheid zou deze verenigingen moeten faciliteren om de samenleving krachtiger te maken en om verbindingen te leggen. Het CDA heeft, met haar focus op de samenleving, bij uitstek ook een verhaal voor de regio.

Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren?
Onder vrienden en familie sta ik wel bekend als iemand met een mening. Ik probeer mezelf altijd maximaal te blijven ontwikkelen en hiervoor zijn heel veel mogelijkheden binnen de lokale politiek. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om mij voor de stad Nijmegen in te zetten. De stad waar ik al jaren met heel veel plezier woon.

Wat maakt dat Nijmegen mijn stad is?
Nijmegen is de stad waar ik op 18-jarige leeftijd ben gaan studeren en vervolgens aan verknocht ben geraakt. Het is een grote stad met tegelijkertijd een dorpsgevoel. Er heerst een Bourgondische mentaliteit, waardoor ik me er als Limburger altijd ontzettend thuis heb gevoeld. Het is ook een heel mooie stad, met een grote en rijke historie. 

Wat wil ik bereiken in de politiek?
Ik sta voor een eerlijke en transparante gemeente. Bij mijn portefeuilles ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en wonen is het belangrijk dat het participatieproces goed verloopt. Voor bewoners moet er voldoende ruimte zijn om in te spreken en om hun zienswijze kenbaar te maken. Ze moeten voldoende meegenomen worden in beslissingen die hen raken. Zo ontstaan er gedegen en gedragen besluiten en kan de gemeenten een betrouwbare overheid zijn voor haar burgers.
In Nijmegen bestaat een gigantische woningnood. Ik wil de druk op de woningmarkt verlichten door in te zetten op soepelere regelgeving voor samenleven en woningdelen. 
Ook is het belangrijk om de binnenstad bereikbaar te maken door betere busverbindingen naar de omliggende wijken te realiseren. Een auto voor de deur zou geen noodzaak moeten zijn, maar dan moeten er wel voldoende alternatieve vervoersmogelijkheden zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.