24 april 2021

Het CDA Nijmegen zoekt een lijsttrekker

Beste geïnteresseerde,

Bent u een inwoner van Nijmegen die zich sterk betrokken voelt bij onze stad en gemeente, en heeft u ambitie om voor de raadsperiode 2022–2026 politiek leider van het CDA Nijmegen te zijn? Zo ja, dan nodigt het afdelingsbestuur u van harte uit om dit aan ons kenbaar te maken. 

Om het proces dat moet leiden tot verkiezing van de lijsttrekker in goede banen te leiden, is een kandidatencommissie ingesteld. In het document Instelling kandidatencommissie vindt u informatie over de samenstelling van deze commissie en over de opdracht die het afdelingsbestuur haar heeft verleend. Het andere document, getiteld Profielschets lijsttrekker, geeft de eisen weer die naar het oordeel van het afdelingsbestuur aan kandidaten te stellen zijn.

Wilt u zich kandideren? Dan geldt de volgende procedure:

  • Uw sollicitatiebrief met cv en pasfoto gericht aan de kandidatencommissie verstuurt u per mail aan [email protected] vóór 8 mei 2021.
  • Gesprekken van de kandidatencommissie met kandidaten vinden plaats op 18 mei 2021 vanaf 17.00 uur.
  • De kandidatencommissie adviseert het afdelingsbestuur op 25 mei 2021.
  • De CDA-leden ontvangen de bestuursvoordracht uiterlijk 31 mei 2021.
  • De verkiezing van de lijsttrekker zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Nijmegen op 7 juni 2021.

Vriendelijk groetend,

Gerda Kempen-van Dommelen
Voorzitter

Jurijn Timon de Vos
Secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.