02 maart 2021

Hoop gloort voor Museum Het Valkhof - steun onder strenge voorwaarden - fractievoorzitter Mark Buck

Een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad is, onder aanvoering van het CDA, bereid Museum Het Valkhof te steunen in haar toekomstplannen. Woensdag 3 maart zal een motie van het CDA, mede-ingediend door GroenLinks, D66, GewoonNijmegen en VoorNijmegen.nu hiertoe oproepen. De vijf partijen stellen als voorwaarden voor de koop en verbouwing van het museum een subsidiestop voor de komende twee subsidieperiodes, meer aandacht voor de cultuurhistorische collectie van het museum en een betere verbinding tussen de gevel en de historische omgeving waarin het museum zich bevindt.

CDA-fractievoorzitter Mark Buck: "Museum Het Valkhof is een icoon van onze stad. Tegelijkertijd vraagt het museum de gemeente nu om een substantiële bijdrage om te verbouwen en letterlijk te vernieuwen. Dat betekent dat we als Raad ook goede kaders moeten meegeven. Met onze motie maken we duidelijk dat eventuele tegenvallers in het toekomstplan door Museum het Valkhof zelf moeten worden opgevangen en dat het museum meer aandacht besteedt aan de unieke positie die ze in Nijmegen inneemt, met haar ligging tegen het historische Valkhofpark aan en haar unieke cultuurhistorische collectie. Als aan die voorwaarden kan worden voldaan, vinden we deze investering aanvaardbaar."

 

Foto: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_het_Valkhof,_Nijmegen_(Netherlands)_(9566990543).jpg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.