05 september 2023

Raadslid Delano van Luik op de lijst voor de Tweede Kamer

Herkenning is ontzettend belangrijk in een politieke partij: het gevoel dat je ergens bij hoort, samen hetzelfde doel nastreeft en samen aan dat doel werkt. Dat gevoel zal niet iedere CDA'er de afgelopen jaren even goed herkend hebben. Dat gevoel weer nieuw leven inblazen -- dat was voor mij een van de redenen om me te kandideren voor de Tweede Kamer-fractie. Het landelijke CDA wat 'Nijmeegser' laten kleuren. Om bij te dragen aan de Nieuwe Generatie binnen het CDA.

En met de komst van Henri Bontenbal als lijsttrekker is er een ontzettende kentering gaande in het CDA. Het zal niet snel voorkomen dat Marjolijn, Jonathan, Clemens, Mats, Gwen, Gerben en ik in Nijmegen hoeven uit te leggen dat onze Nijmeegse koers wat barmhartiger is dan men landelijk van ons gewend is. Ons verhaal van een Nijmegen van twee snelheden -- waarbij één groep met de vaart meegaat, de wind mee heeft en weinig financiële problemen heeft en een andere groep niet mee kan komen, het hoofd boven water moet houden en waar de overheid niet in lijkt te investeren -- vindt weerklank in Henri's verhaal van een Nederland met twee gezichten. Het landelijke verhaal staat in verbinding met ons lokale stedelijke verhaal.

De bijdrage van de fractie in het Tweede Kamer-programma via het Stedennetwerk is voor een groot deel overgenomen en dat laat zien dat we weer met elkaar in verbinding staan. Die verbinding moeten we koesteren -- en daarom is het goed dat er zoveel stedelijke kandidaten op de CDA-lijst staan.

Sinds het aantreden van Henri zijn er landelijk 85 nieuwe CDA-leden bijgekomen. Dat is geweldig, het geeft hoop en extra energie om naast Henri, samen met hem ons verhaal te vertellen in Nijmegen, Limburg en heel Nederland! 

Laten we nu samen naast Henri gaan staan, en weer vechten voor de inhoud!

Ik zie jullie graag als Nijmeegse delegatie richting het partijcongres op 23 september!

 

Met christendemocratische groet,

Delano

 

Sinds 2015 zit Delano in Nijmegen in de gemeentepolitiek: eerst als fractievolger en het afgelopen anderhalf jaar als raadslid.

Lees voor meer dit bericht over Delano's kandidaatstelling in de Gelderlander: "Nijmeegs raadslid Delano van Luik een van de jongsten op landelijke CDA-lijst"

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegs-raadslid-delano-van-luik-een-van-de-jongsten-op-landelijke-cda-lijst~ae14c441/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.