27 juni 2022

Reflectie fractievoorzitter Mijling op coalitieakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 is gepresenteerd en ligt ter tafel. Hier staan goede punten in, zoals gratis groente en fruit dat de coalitie van het CDA heeft overgenomen, maar ook punten die beter hadden gekund. Als het CDA het akkoord toetst op veiligheid, valt op dat de coalitie weinig tot geen aandacht heeft voor veiligheid. Daarnaast is het hebben van een dak boven het hoofd de grootste uitdaging voor de komende jaren: de coalitie richt een woonfonds op van 10 miljoen, maar hierbij missen de nodige kaders.

De grootste zorg van het CDA zit echter in de financiële keuzes. De coalitie geeft enthousiast veel geld uit tot 2026, wanneer de inkomsten voor gemeentes drastisch veranderen. Daarna moeten ambities dan maar bijgesteld worden en moet de gemeente maar minder sparen om de grootste risico's op te kunnen vangen. Terwijl die risico's niet minder worden met de plannen van de coalitie en de inflatie en rente maar oplopen.

Hiermee zet de coalitie de leefbaarheid en de bestaanszekerheid van de gemeente en haar inwoners op het spel. Voor het CDA getuigt dit niet van goed bestuur en een betrouwbare overheid. Het CDA heeft daarom tegen het coalitieakkoord gestemd.

Lees hier de volledige bijdrage van Marjolijn Mijling tijdens het debat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.