11 februari 2021

Veur Lent - nu doorpakken met groen en wonen voor alle Nijmegenaren! - fractievoorzitter Mark Buck

Afgelopen week presenteerde het College na lang wachten eindelijk de plannen voor ons prachtige stadseiland Veur Lent. Een plan met een mix van natuur, cultuur en wonen en daarmee in lijn met de plannen die er altijd al lagen voor het eiland.

De afgelopen jaren is het eiland een trekpleister geweest voor veel Nijmegenaren om te recreëren en te genieten van de natuur. Dat moet te allen tijde mogelijk blijven. De plannen van het College laten veel ruimte voor groen, maar kunnen wat het CDA betreft nog groener door een kleiner gedeelte van het eiland te bebouwen.
Tegelijkertijd is er altijd rekening gehouden met bebouwing. Sterker nog: een deel van het eiland is al die tijd al bebouwd geweest. Ook rondom het Bastion is met de komst van een watersportcentrum veel bedrijvigheid te verwachten, die in lijn kan zijn met bebouwing. Het CDA steunt de ambitie om op die plekken te zorgen voor extra woningen.Daarbij is het aan de Raad om te zorgen dat deze extra woningen ook betaalbaar zijn. In een stad waar de woningnood iedere dag groter wordt, is het onze politieke plicht te zorgen dat er geen plekken voor alleen the happy few ontstaan. 

Het eiland is en blijft van alle Nijmegenaren; met veel groen en een beperkt aantal extra betaalbare woningen blijft Veur Lent een parel voor onze stad om trots op te zijn. 

Mark Buck, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.