04 april 2024

Terugblik twee jaar in de raad - CDA Fractie

Het CDA zet zich in voor iedere Nijmegenaar. De afgelopen twee jaar hebben we veel gedaan aan de verbetering van inwonerparticipatie en sluiten we regelmatig aan bij wijkraden en bewonersoverleggen om te horen wat de zorgen zijn van inwoners. We hebben ons hard gemaakt voor mensen die leven in armoede, ouderen en mensen met een beperking. We hebben gezorgd dat inwoners die minder te besteden hebben gratis toegang hebben tot groente en fruit. Dit is zelfs opgenomen in het coalitieakkoord.

Daarnaast hebben we de Dierenbuddy geïntroduceerd. Een initiatief samen met vrijwilligers en de dierenbescherming om te zorgen dat ouderen hun huisdieren langer bij zich thuis kunnen houden. Ook wanneer zij zelf niet meer fysiek in staat zijn om te zorgen voor de dieren. De kattenbak wordt bijvoorbeeld schoongemaakt of de hond wordt uitgelaten. Voor ouderen is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk van hun trouwe vrienden kunnen blijven genieten en als CDA zijn we dan ook blij dat we dit voor hen hebben kunnen regelen. 

In Nijmegen doet iedereen wat ons betreft mee en daarom zijn we als CDA kritisch op alle nieuwbouwprojecten. Er wordt niets meer gebouwd wat niet inclusief en toegankelijk is voor iedere Nijmegenaar. Daarom hebben recent gezorgd dat er een toegankelijke brug in het Waalhaven gebied komt zodat iedereen dezelfde route kan nemen. 

We werken als fractie nauw samen met andere fracties om zaken voor elkaar te krijgen. Zo regelden we een straathulpcoach die dak- en thuisloze mensen beter kan helpen en hebben we gekeken naar hoe we leegstaande panden beter kunnen inzetten voor de stad. 

De komende twee jaar zetten we in op de ondersteuning van vrijwilligers. Onze stad is ervan afhankelijk, maar ze lopen tegen problemen aan. Als fractie kijken we hoe we hen kunnen ondersteunen en ontlasten. En de mentale gezondheid van onze jeugd krijgt extra aandacht van het CDA. Het blijkt dat jongeren vaak gebukt gaan onder grote stress en dat een groot deel van hen kampt met mentale problemen. We zijn in gesprek met organisaties als de GGD en 113 zelfmoordpreventie om te kijken hoe wij deze groep beter kunnen ondersteunen. Als fractie zullen we hiervoor een initiatiefvoorstel indienen. 
 

Marjolijn Mijling
Fractievoorzitter CDA-Nijmegen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.