18 september 2019

CDA reageert op koersdocument College: bezuinigingen in balans

Naar aanleiding van de grote financiële uitdagingen waar de stad voor staat, te weten een tekort van 12 miljoen euro, komt het College van Burgemeester en Wethouders met een koersdocument. Namens het CDA reageert fractievoorzitter Mark Buck in de gemeenteraad.

Het CDA vindt het ongewenst dat 14% van de totale bezuinigingstaakstelling bij het programma sport komt te liggen. Een programma dat nog geen 5% van onze stadsbegroting bedraagt, dat een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid en leefbaarheid van onze stad én zorgt voor verbinding op alle lagen van onze Nijmeegse samenleving dient, naar mening van het CDA, niet zo buitenproportioneel getroffen te worden.

Datzelfde geldt voor de verbinding die we maken met wijken; er wordt zwaar gekort op de wijkbudgetten in het koersdocument. Dit terwijl het CDA dit ziet als een kleine investering die een groot sociaal rendement heeft; een investering die ook uitgaat van onze samenleving die zelf aan de knoppen staat, zij het met een stimulans van de overheid.

Het CDA zal bij de begrotingsbehandeling de bezuinigingsopties langs drie criteria leggen:
• Een zo laag mogelijke impact op de leefbaarheid van onze stad
• Ze mogen niet in strijd zijn met het beeld van een betrouwbare overheid
• En vanzelfsprekend dienen de maatregelen ook met elkaar in balans te zijn; naar mening van het CDA kunnen geen programma’s ontzien worden om andere buitenproportioneel te treffen.

Het CDA heeft respect voor het evenwicht dat het College heeft getracht aan te brengen in het licht van een moeilijke opgave, maar zal samen met andere partijen zoeken naar meer balans in onze begroting. Samen met andere partijen, want die opgave is nog vele malen groter dan welk tekort dan ook

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.