30 maart 2018

CDA voorstander van brede coalitie

Informateur Lenie Scholten adviseerde vandaag een coalitie te onderzoeken tussen GroenLinks, D66 en SP. CDA-fractievoorzitter Mark Buck: "Natuurlijk is dit een coalitie die op basis van de uitslag logisch lijkt. Maar toch vindt het CDA deze keuze jammer en weinig recht doen aan de uitdagingen waar de stad voor staat. Met 11 partijen in een versplinterde raad, is het CDA voorstander van een bredere coalitie. Daarnaast verbindt GroenLinks zich nu aan twee partijen die de verkiezingen verloren hebben. Dat betekent dat deze coalitie weinig recht doet aan het verkiezingsbeeld en de diversiteit in stad en raad.

"Dat zal dan ook een extra uitdaging zijn voor de nieuwe coalitie. Hopelijk wordt de verbinding met de stad en alle partijen in de Raad gezocht. Het CDA ziet uit naar de komende vier jaar, waarin we samen gaan werken aan een sterke en stabiele stad. Ongeacht of we uiteindelijk in oppositie of coalitie terecht komen."

Het CDA bedankt Lenie Scholten voor haar werk en wenst de onderhandelende partijen veel succes. Onze twee raadsleden, Mark en Marjolijn, hebben deze week ook hun ambtseed mogen afleggen en zullen zich de komende vier jaar dag en nacht inzetten voor uw belangen in deze prachtige stad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.