04 juli 2018

D66 en CDA: start proef spreekuurrechter in Nijmegen

D66 en CDA in Nijmegen willen dat de gemeente een proef met een spreekuurrechter start om zo toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak mogelijk te maken. D66-raadslid Remy Maessen dient daarvoor een motie in tijdens de raadsvergadering van 4 juli. Maessen: 'Juist ook bij burenruzies kunnen de emoties hoog oplopen. Het gaat vaak niet alleen over de boom, de heg of het geluid waar men ruzie over heeft. Er kan een geschiedenis aan oud zeer en opgeklopte frustratie achter zitten. De spreekuurrechter kijkt verder dan het juridische conflict en zorgt op een toegankelijke en respectvolle manier dat beide partijen weer samen door een deur kunnen. Wij willen dat ook onze inwoners ook bij een spreekuurrechter terecht kunnen.'

Toegankelijk

Concreet vraagt Maessen de gemeente om in samenwerking met de president van de Rechtbank te kijken wat nodig is een spreekuurrechter te realiseren en dat te faciliteren. De spreekuurrechter kan zaken oplossen die te maken hebben met buren-, arbeids-, of huurrecht. Delano van Luik, medeschrijver vanuit het CDA, over de motie: ‘Door de laagdrempeligheid van de spreekuurrechter kunnen veel mensen gemakkelijker voor hun zaak een oplossing vinden. Ze hoeven daarvoor niet meer een ingewikkelde juridische procedure op te starten.’

Niet alleen het juridische conflict oplossen

Het kabinet heeft afgesproken Rechtbanken de ruimte te geven om te experimenteren met vormen van spreekuurrechters, mede door de succesvolle proef in Rechtbank Noord-Nederland die in 2016 startte. Rechtzoekenden, rechtsbijstandverleners, mediators en ook de rechters zelf zijn zeer tevreden over dit model dat snel, goedkoop en efficiënt zaken oplost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.