09 oktober 2017

GR2018

Al enkele jaren doe ik het werk als raadslid met veel plezier. Het verdiepen in onderwerpen, veel verschillende mensen spreken en iets kunnen bijdragen aan onze stad zijn daar de voornaamste redenen voor.

Ik heb me in het bijzonder ingezet voor vrijwilligers, zorg & welzijn en jongeren. En met verschillende initiatieven, moties en andere projecten, heb ik op mijn manier een steentje bijgedragen aan onze stad. Dit raadswerk zie ik als plezierig werk, maar ook als belangrijk werk. Werk dat je 100% aandacht moet kunnen geven. Natuurlijk doet iedereen het raadswerk naast een baan en naast zijn/haar privéleven. Ik heb gemerkt dat het gaat knellen als dit laatste veel van je vraagt. Omdat ik niet kan voorzien of dat de komende periode beter wordt, heb ik besloten me niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe raadsperiode.

Er wordt veel gepraat over ‘het vertrouwen in de politiek’ en aanverwante zaken. Ik heb me de afgelopen jaren enorm gesteund en begrepen gevoeld door mijn fractie, andere raadsleden en de griffie als dingen even wat minder gingen thuis. Mij geeft het veel vertrouwen dat mensen met zoveel empathie onze stad besturen. Bedankt.

Judith Rotink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.