23 februari 2018

Prioriteit: een veilige stad

Bekijk onze korte animatie over een veilige stad op YouTube of op Facebook.

Het CDA kiest voor een veilig Nijmegen. Voor ons staat hierbij het principe van »gedeelde verantwoordelijkheid« voorop: burgers en lokale veiligheidsinstanties (zoals de politie) moeten samenwerken om Nijmegen veiliger te maken. De gemeente moet deze samenwerking stimuleren en faciliteren. Vanuit die gedachte pleiten wij:

1.       Voor een veiligheidsagenda per wijk.
Iedere wijk is anders. De ene buurt heeft behoefte aan cameratoezicht, de andere buurt wil liever meer contact met de wijkagent. Maatwerk is daarom geboden.

2.       Voor wijkagenenten in iedere wijk.
Zij vormen het eerste aanspreekpunt en kunnen meteen optreden wanneer er wat loos is.

3.       Voor meer handhaving, meer fatsoen.
Regels zijn volgens ons geen losse richtlijnen, maar moeten echt nageleefd worden. Het is aan de handhavers om erop toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt. Onfatsoenlijk handelen wordt niet getolereerd.

4.       Voor meer verkeersveiligheid.
In samenwerking met bijvoorbeeld klaar-overs en andere betrokkenen in de wijk moet de gemeente verkeersonveilige punten direct aanpakken.

5.       Tegen drugs.
Sterke roesmiddelen hebben een schadelijke en soms zelfs ontwrichtende werking op de samenleving. Drugsoverlast moet worden aangepakt, drugsslachtoffers moeten worden geholpen.

Meer weten over onze plannen? Bekijk dan ons verkiezingsprogramma hier

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.