09 maart 2018

Prioriteit: Goede zorg voor iedereen

Prioriteit: Goede zorg voor iedereen

Naastenliefde is een groot goed. Gezondheid is dat ook. Onze maatschappij is te complex om alleen met het instrument naastenliefde de problemen rond zorg en welzijn op te lossen. Wij willen geen ieder voor zich. Mensen die zorg nodig hebben, zeker chronische zorg, zijn vaak kwetsbaar en kunnen het niet meer zo goed alleen af. Nijmegen staat pal voor mensen die zorg nodig hebben.

Het CDA heeft een heldere boodschap over zorg: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Die zorg moet passend zijn. Er moet ook zorg zijn voor de mantelzorgers, mensen die vaak anoniem en ongezien zo’n belangrijke rol spelen in het leven van de mensen waarvoor ze zorgen.

Een aantal kernpunten uit ons programma :

1. Geen bezuinigingen op subsidies van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor zorg.

2. Mantelzorgvriendelijk beleid (heel concreet: parkeervergunningen, maar zeker een passende besteding van het extra budget dat in het kader van het regeerakkoord van Den Haag naar onze gemeente gaat)

3. Respijtzorg op maat (we ontlasten onze mantelzorgers waar we kunnen)

4. Een zo laag mogelijke eigen bijdrage WMO (ook voor mensen met een modaal inkomen)

5. Aanpak van wachttijden bij jeugdzorg, speciale aandacht voor speciaal onderwijs.

Nijmegen zijn we samen. Ook in de zorg krijgt het CDA meer voor elkaar!

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022 met meer informatie over onze standpunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.