Zorg voor elkaar

Wat het CDA betreft werken we in concrete keuzes maken nauw samen met u als inwoners van onze stad. De afgelopen jaren heeft de inwonersparticipatie geen prioriteit gehad. Het lijkt erop alsof het stadhuis juist verder is komen te staan van de inwoners en soms alsof er vanuit een ivoren toren beslissingen genomen worden. Voor het CDA is dit onacceptabel, inwoners zijn dé serieuze gesprekspartners van onze stad. Daarom voeren we politiek met een heldere booschap die dichtbij de Nijmegenaren staat. Het CDA wil de komende vier jaar het voortouw nemen en zo de kernwaarden van de christendemocratie ook lokaal handen en voeten geven.

De wijk als hoeksteen

De wijk is de belangrijkste bouwsteen van onze stad: de hoeksteen. Heel veel van wat er in onze stad gebeurt, is te danken aan een rijk verenigingsleven en een schat aan onmisbare vrijwilligers. Het CDA wil deze mensen en de plekken waar ze samenkomen, zoals buurthuizen, verenigingsruimtes en basisscholen, ondersteunen. Daarnaast bieden we extra ruimte om samen de stad mooier te maken. Het CDA laat wijkbewoners mee beslissen wat er in hun wijk gebeurt en de gemeente neemt de mensen in de wijk serieus.

Woningnood aanpakken

Wonen is de grootste opgave van onze stad. Nijmegen gaat Amsterdam en Utrecht voorbij in de woningnood. Met bouwen, bouwen, bouwen alleen kunnen we dit niet oplossen. Het CDA zet alle sporen open en maakt harde keuzes met oplossingen op drie termijnen. Bouwen op de lange termijn. Woningen delen en splitsen op middellange termijn. Tijdelijke huur en snelle procedures op de korte termijn. Voor starters kiezen we voor maatwerk. Middeldure huur stimuleren we door een lagere grondprijs.

Een veilig Nijmegen

De samenleving verhardt. Het CDA wil dat Nijmegenaren zich veilig in hun stad blijven voelen. Dat doen we door enerzijds te investeren in preventie vanaf jonge leeftijd, anderzijds door op te treden als het misgaat met handhaving. Ondermijning en drugscriminaliteit gaan hand in hand en daar moet onze gemeente keihard tegen optreden. Straatintimidatie wordt in Nijmegen niet geaccepteerd. Maar het begint bij de samenleving: we faciliteren de dialoog tussen Nijmegenaren voor meer begrip onderling. Zo leren we weer samenleven.

Ondernemers en werkgelegenheid

Een gezonde economie houdt de stad draaiende. Zodra er een goede match is met onderwijs en bedrijven neemt de werkloosheid af. Werkloosheid moet immers een integraal onderdeel worden van ons economisch beleid. We hechten
groot belang aan startende en bestaande ondernemers en stimuleren de onderlinge samenwerking. Het CDA zoekt de verbinding binnen de stad, maar ook met Duitsland. Ook ondersteunen wij het mkb door te zorgen voor meer bedrijfslocaties.

Zorg en welzijn

In Nijmegen zorgen we voor elkaar. Het CDA ontlast mantelzorgers, vecht tegen vereenzaming, erkent psychische problemen en dringt laaggeletterdheid terug. Ook gezonde voeding voor Nijmegenaren onder de armoedegrens is een groot probleem. Inclusiviteit moet de norm worden voor alle beleidsstukken. Zorgvraagstukken voor jong en oud zijn met elkaar verbonden: alleen samen
kunnen we de zorgvraag aan.

Duurzaam Nijmegen

De overheid moet zorgen voor inwoners. De energietransitie zetten wij in om onszelf te helpen met duurzame energie en om te waarborgen dat we een mooie aarde doorgeven aan onze kinderen. Het CDA zet daarom in op meer kansen voor zonnepanelen op daken, meer groen en meer eigen initiatieven van bewoners. We willen meer luchtkwaliteit meten en de energietransitie willen we aanpakken vanuit de woningcorporaties en in samenwerking met de regio. Alleen zo kunnen we onze stad doorgeven aan onze kinderen.

Bereikbaar Nijmegen

Het doel van mobiliteit is veel deelname aan de maatschappij met zo min mogelijk verplaatsingen. Voorzieningen zijn daarom dichtbij huis. Nu zijn teveel voorzieningen te ver weg voor veel Nijmegenaren met de fiets, maar voor de auto is er ook weinig plaats. Het CDA wil voor elke Nijmegenaar noodzakelijke voorzieningen bereikbaar maken binnen een afstand van 10 minuten per fiets. Bezoekers van het centrum kunnen parkeren aan de rand van de stad met goede busverbindingen. Parkeren doen we zoveel mogelijk onderkelderd.

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie zijn belangrijk voor de stad. Het laat de stad tot leven komen en het brengt verschillende groepen mensen laagdrempelig met elkaar in contact. Het CDA hecht waarde aan een goed cultureel aanbod door professionele, maar ook door amateurkunstenaars op  verschillende niveaus. Sporten is goed voor een gezonde levensstijl en moet gestimuleerd worden. Voor recreatie kunnen we terecht in de natuur van onze stad.

Betrouwbare overheid

Nederland kampt met een steeds groter probleem: inwoners voelen zich niet meer gehoord en dossiers worden almaar complexer. Het CDA wil dat de gemeente de menselijke en maatschappelijke maat boven de financiële of efficiëntie-maat plaatst. De Nijmegenaar is de opdrachtgever van de politiek. Het CDA wil dat Nijmegenaren mee beslissen wat er in hun leefomgeving gebeurt en ze beter in hun rechten beschermen. Eerst de mens, dan de visie, financiering en efficiëntie. De gemeente komt afspraken na, biedt een luisterend oor aan bewoners en is daarmee een echt betrouwbare overheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.