Wat heeft het CDA gestemd?

In de gemeenteraad worden besluiten genomen. Dit gebeurt op basis van raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen bestaan uit voorstellen van het College van B&W aan de Raad en uit voorstellen die door raadsleden zelf zijn geschreven. Op deze voorstellen kunnen moties en amendementen door raadsleden worden ingediend om het stuk aan te passen, of om ergens toe op te roepen. Eerst wordt er op de moties en amendementen gestemd, vervolgens wordt er over de voorstellen gestemd. Als meer dan de helft van alle raadsleden voor stemt, dan is het voorstel aangenomen. Dit noemt men een raadsbesluit.

Wilt u weten wat het CDA de afgelopen vier jaar gestemd heeft op moties, amendementen en raadsvoorstellen? Klik dan hier om te zien wat onze fractievoorzitter Mark Buck heeft gestemd in de Nijmeegse gemeenteraad. 

Moties & Amendementen

Raadsleden hebben de mogelijkheid om raadsvoorstellen te wijzigen. Dit gebeurt door middel van een amendement, dat ter stemming wordt gebracht en waar meer dan de helft van de Raad voor moet zijn. Ook kan de Raad het College oproepen om iets te doen. Dat kan door middel van een motie. Ook het CDA is als partij actief geweest met deze instrumenten om zo te zorgen voor een goed bestuur van onze stad Nijmegen. Uit deze moties blijkt waar het CDA voor staat, en waar wij ons voor inzetten.

Klik hier voor een overzicht van moties en amendementen in deze raadsperiode op de website van de gemeente Nijmegen. Als u bij het filter onder 'Betrokken partijen' het CDA kiest, ziet u alle moties en amendementen die van onze hand zijn. U kunt ook hier klikken om een lijst te krijgen van door het CDA ingediende moties en amendementen in de raadsperiode 2014-2018. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.