18 december 2023

CDA feliciteert OWIOS

Voetbalvereniging OWIOS wil haar clubaccommodatie vernieuwen, verduurzamen en toekomstbestendig maken, en sportpark Bovenmolen opnieuw inrichten. OWIOS heeft daarvoor een aanvraag ingediend voor een lening van € 1,1 mln en een aanvullende investeringsbijdrage van € 1,45 mln. De gemeente kan de vrijvallende gronden op het sportpark inzetten voor andere ruimtelijke of maatschappelijke opgaven. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de gevraagde lening en bijdrage te verstrekken.

Het CDA Oldebroek feliciteert Owios en wethouder Flier van harte met het positieve besluit van de gemeenteraad van Oldebroek omtrent de aanvraag om medewerking te verlenen voor de gevraagde lening en bijdrage te verstrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.