05 december 2022

CDA is groot voorstander om onze gemeente te promoten en aantrekkelijk te maken.

Recreatie en Toerisme

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd € 73.000,-- beschikbaar te stellen voor recreatie en toerisme.

Dit voorstel is besproken in de commissievergadering van 30 november 2022. In de gemeenteraad op 15 december 2022 zal er een definitief besluit over worden genomen.

Het geld zal worden ingezet worden ingezet om het toeristisch- recreatief product van de gemeente, dat er nu ligt, in functioneel, kwalitatief en/of economisch opzicht te verbeteren.

Op deze manier kan samen met het Toeristisch Platvorm Oldebroek, uitvoering gegeven worden aan het actieprogramma Recreatie en Toerisme Oldebroek.

Als CDA zijn wij een groot voorstander om onze gemeente te promoten en aantrekkelijk te maken.

Wij zullen dus uiteraard dit voorstel steunen.!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.