26 juni 2023

CDA Oldebroek overweegt het verzoek van het COA voor een AZC in Oldebroek.

Het COA heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Oldebroek voor vestiging van een Asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg.

Als CDA Oldebroek zijn wij duidelijk in ons standpunt -mensen in nood moeten geholpen worden-  hierover. Het is triest, dat opvang van asielzoekers noodzakelijk is. We zouden liever in een wereld leven, waarin mensen niet hoeven te vluchten voor honger, oorlog of welke oorzaak dan ook.

Als gemeente echter zit niet iedereen te wachten op een AZC. Een AZC kan impact hebben op de samenleving. Zowel wat betreft gevoel, woonruimte als financieel.

Als CDA zullen wij komende periode inbreng hebben in de raad m.b.t. tot dit verzoek.

De afwegingen die wij maken:

  • De nood is hoog. Mensen slapen buiten en hebben geen onderdak.
  • Wat zal de impact kunnen zijn op de inwoners.
  • Wat als de gemeente, middels de spreidingswet, de huisvesting wordt opgelegd.
  • Om hoeveel vluchtelingen gaat het, wat is hun status, wat is de samenstelling, hoe is de beveiliging geregeld, het vervoer van en naar het centrum en voor hoelang.

Op dit moment vraagt het COA aan de gemeente Oldebroek om medewerking. Als raad en college hebben wij dus een keuze, maar ook inbreng over dit onderwerp.

Op 29 juni bent u welkom in de Raad om als inspreker uw mening te geven over deze mogelijke ontwikkeling.

Als raad is het aan ons de taak om in het belang van onze inwoners, onze gemeente maar ook de asielzoekers een besluit te nemen over dit verzoek.

Als CDA Oldebroek wegen wij dit besluit op basis van ons gedachtegoed.

Wilt u met CDA Oldebroek van gedachten wisselen over dit onderwerp dan nodigen we u van harte uit:

[email protected]; [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.