02 oktober 2023

Henk Klein beëdigd als raadscommissielid

Op donderdag 28 september is Henk Klein beëdigd als raadscommissielid Samenleving en Bestuur voor het CDA.

Henk (62) is momenteel administratief medewerker bij het Landelijk Parket in Zwolle. Daarvoor heeft hij 24 jaar gewerkt bij PTT post en 2 jaar bij het UWV. Van 1989 tot 2001 was hij secretaris van OWIOS Oldebroek.

Een raadscommissie heeft verschillende functies. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wordt dit besproken in een raadscommissievergadering. In de commissie wordt ook informatie uitgewisseld tussen het college en de gemeenteraad. Verder betrekt het college de gemeenteraad via de commissie bij de voorbereiding van nieuw beleid.

Het CDA Oldebroek is blij, dat Henk deze taak op zich heeft genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.