20 april 2023

’t Groentje:" Het is dringend en noodzakelijk"

Tijdens een werkbezoek van fractie en bestuur van het CDA Oldebroek aan ’t Groentje en de Imkersvereniging Wezep-Hattem-Oldebroek klonk bij eerstgenoemde de oproep  aan de politiek om nog eens naar hun plan te kijken. Het plan dat ’t Groentje bij de gemeente Oldebroek heeft neergelegd gaat over bio diversiteit, klimaat adaptatie en duurzame energie. Daarnaast is er een specifiek plan gestuurd om meer bomen te planten op 500 locaties in de dorpen met als doel: klimaatadaptatie (verkoeling) en biodiversiteit. Iedereen is enthousiast, maar er zit geen vaart in de uitvoering. Een kwestie van prioriteit? 

 

Desondanks is er ook genoeg positief nieuws te melden. Het ledenaantal bij ‘t Groentje is inmiddels tot boven de 100 gegroeid, vooral de jonge generatie is erg met de natuur bezig. Op de basisscholen worden door ’t Groentje praktische lessen gegeven, zoals het bouwen van een insektenhotel en vogelnestkastjes. Bovendien wordt geholpen bij wateronderzoek, een zwerfafvalprojekt,  en natuurlijk ook de boomfeestdag.

Particulieren kunnen ’t Groentje benaderen voor hulp bij het snoeien van hoogstam fruitbomen. Dit is specialistisch werk. Door te helpen wordt tegelijk kennis overgedragen. Ook worden er gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over bouwprojecten en landschapsonderhoud.

Bij de Imkersvereniging Wezep-Hattem-Oldebroek ligt het aantal leden op 113. Ook zij doen veel aan voorlichting en ontvangen regelmatig schoolklassen in hun ‘Bijgebouw’.  Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan is er een prachtig jubileumboek uitgegeven.

De delegatie van het CDA Oldebroek was onder de indruk van de enorme inzet, het enthousiasme en de energie van de vele vrijwilligers! Mooi dat de gemeente jaarlijks een behoorlijke subsidie voor deze club over heeft. ’t Groentje moet zeker blijven, toch 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.