Het CDA staat voor een dienstbare en beschermende overheid die er altijd voor de burger is.

Het bestuur van de Gemeente Oldebroek heeft zich na een korte periode van spreiding over de kernen, met name naar een kantoor in het MFC in Wezep, weer meer georiënteerd op het gemeentehuis in de kern Oldebroek. Dat lukt alleen als door de gemeente voor eenvoudige handelingen als nieuw paspoort en/of rijbewijs aan huis bezoek en het bieden van meer service wordt gedacht. Met de huidige staat van de informatietechnologie is dat goed mogelijk. Daarbij zien we een meer uitdijend ambtenarenapparaat, terwijl steeds meer werk uitbesteed wordt, omdat de expertise niet aanwezig is. Dat zijn dus dubbele kosten en uiteindelijk draait de burger hier voor op. We zien dat terug in verhoging van gemeentelijke lasten als de OZB, afvaltarieven en andere te betalen kosten voor diensten. Voor de langere termijn willen we een betrouwbaar financieel beleid, waarmee we nieuwe buffers kunnen opbouwen.

  • Vereenvoudigen van vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. De gemeente moet zich hierin dienstbaar opstellen.
  • De verdere digitalisering zal over het algemeen doorzetten. Het CDA wil de eerstelijnsdienstverlening voor burgerzaken bewaken.
  • Een veilige leef- en werkomgeving is van het hoogste belang; we willen de verkeersveiligheid verhogen door meer 30 km zones aan te wijzen en landbouwluwe zone.
  • Wethouders moeten in de gemeente wonen en een duidelijke affiniteit hebben met de gemeente, om de verbinding met de burger te blijven behouden.
  • Verhoging van OZB, afvaltarieven en te betalen kosten voor diensten mag niet meer zijn dan de indexering. Te hoge kosten voor bestuur en gemeente mogen niet op de burger afgewend worden.
  • Zoek de samenwerking met andere gemeenten om expertises te bundelen.
  • We willen een betrouwbaar financieel beleid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.