Elke politieke partij is van en voor de inwoners, maar niet elke inwoner heeft dezelfde mening. Een politieke partij moet op zoek naar wat het beste is, onder gegeven omstandigheden en verschillen in belangen. Als raadslid van een politieke partij moet je klip en klaar uit kunnen leggen hoe je deze belangenafweging hebt gemaakt. Duidelijk zijn dus!

Neem de Winsumer autocross. De autocross trekt veel publiek en is een waar spektakel. De andere kant van de medaille is dat een deel van de omwonenden geluidsoverlast ondervindt. Hun belang staat tegenover het belang van de mensen die in autocross een hobby hebben.

Besturen draait om kiezen. Op 1 september vindt de laatste autocross van dit jaar plaats in Winsum. Een mooie vraag aan de politieke partijen in de nieuwe gemeente Het Hogeland zal dan ook zijn of men voor of tegen de autocross op de Winsumer kleibaan is. Ik zal de autocross in ieder geval blijven steunen.

Waarom?

De organisatie achter de Winsumer autocross vroeg vorig jaar een vergunning aan voor 6 racedagen. Het college van B&W stelde de raad voor, daar onder voorwaarden mee in te stemmen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen om geluidsoverlast te beperken (gebaseerd op een rapport van 48 pagina’s). Ook een onafhankelijke bezwaarcommissie heeft meegekeken. Die verplichte de gemeente (terecht) om streng toe te zien op handhaving van de gestelde geluidsbepalingen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het aantal races in 2018 werd beperkt tot vier en de normen nog strenger werden aangetrokken. Zo streng dat de organisatie bijna het bijltje er bij neer legde. Zo moest veel inzet worden gepleegd om alle deelnemers zover te krijgen dat zij meewerkten aan controles, en werd voor duizenden euro's eigen meetapparatuur aangeschaft (de gemeente laat daarnaast eigen metingen verrichten). Zo heeft de gemeente mijns inziens een goede afweging van de betrokken belangen gemaakt. Tussen geen races en de wens er meer dan vier te houden, kan alleen een compromis de oplossing bieden.

Onlangs maakte ik kennis met dhr. Klaas Pol, ondernemer en een drijvende kracht achter autocross Winsum. Hij vertelde over de techniek achter het wagenpark en hoe ook kinderen daarmee spelenderwijs vertrouwd raken via het crossen. Rijders komen van ver buiten de provincie meedoen in de Winsumer-races die onderdeel uitmaken van een landelijke competitie. De organisatie steekt duizenden euro's in hun hobby en bieden vele toeschouwers (ont)spanning. En dit zonder overheidsgeld. Alle uit te reiken prijzen worden gekocht bij Winsumer ondernemers. Aan het hek langs de baan hangt één lange rij reclameborden van diezelfde lokale ondernemers.

Met andere woorden, je ziet het draagvlak voor je ogen vorm krijgen. Daarom ben ik als raadslid van het CDA voor vier autocrossen. Ook na dit jaar in de gemeente het Hogeland.

 

 

Peter Ritzema

 

Foto afkomstig van AUTOSPORTGRONINGEN.NL

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.