Duurzaamheid

Wij zetten in op energiebesparing. Dit door het aanbieden van onafhankelijk en persoonlijk advies-op-maat voor woningeigenaren en huurders. Wij vinden het belangrijk dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Lokale initiatieven voor het opwekken van energie geven wij de ruimte. We stimuleren het vergroenen van tuinen en buurten voor een klimaatbestendige woonomgeving.

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door zijn eigen gebouwen energieneutraal te maken
 • Bij het vervangen van bijvoorbeeld straatverlichting of vervoermiddelen wordt altijd gekozen voor een energiezuinig alternatief
 • Goed bereikbare en voldoende openbare oplaadpunten voor auto’s, fietsen en boten.
 • Stimuleren gebruik deel-auto’s.
 • Lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie geven wij de ruimte, onder de voorwaarde dat het goed aansluit bij de omvang van de energievraag en passend in de omgeving is. Lusten en lasten zijn in balans.
 • Aandacht voor de betaalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen. Mogelijkheden voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen en subsidies
 • De versterkingsopgave als kans benutten voor verduurzaming en verbetering van het woningbestand
 • Bij gemeentelijke plannen nadrukkelijk kiezen voor duurzame, herbruikbare materialen en gebruik maken van gerecyclede grondstoffen
 • De ontwikkeling in de agrarische sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten.
 • Klimaatverandering vraagt om voldoende openbaar groen en initiatieven te ontwikkelen die inwoners stimuleert om stenen uit tuinen te vervangen voor groen! 
 • Voorkomen van zwerfafval door voldoende openbare afvalbakken te plaatsen
 • Grote windmolens worden bij voorkeur alleen gebouwd nabij de Eemshaven
 • In samenwerking met kennisinstituten, scholen en het bedrijfsleven stimuleren we de waterstofontwikkeling en stimuleren we innovatieve technieken
 • Voor alle havens geldt dat wij, rekening houdend met de belangen van het milieu, de omgeving en de inwoners, bedrijven willen faciliteren
 • De Eemshaven is de afgelopen jaren hard gegroeid en gaat nog verder groeien. Dat brengt veel werkgelegenheid met zich mee. Dit moet werkgelegenheid zijn die ten goede komt aan de regio, oftewel regionale werkgelegenheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.