Zorg voor elkaar

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Wie recht heeft op ondersteuning moet dat kunnen krijgen. Wij willen dat de gemeente aandacht heeft voor mantelzorgers en hen actief ondersteunt. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.

Balans in Wonen

Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen om zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij willen een goede balans in sociale huur- en koopwoningen. Wij vinden het belangrijk dat dit energiezuinige en levensloopbestendige woningen zijn.

Duurzaamheid

Wij zetten in op energiebesparing. Dit door het aanbieden van onafhankelijk en persoonlijk advies-op-maat voor woningeigenaren en huurders. Wij vinden het belangrijk dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Lokale initiatieven voor het opwekken van energie geven wij de ruimte. We stimuleren het vergroenen van tuinen en buurten voor een klimaatbestendige woonomgeving.

CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.