Het CDA wil dat de gemeente zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet denken voor, maar praten mét inwoners. Actief vragen om hun mening en zo vroeg mogelijk betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid. Ambtenaren en politici moeten achter hun bureau vandaan komen en de boer op om te horen wat er leeft in de maatschappij en om zo een goede basis te leggen voor het opstellen van nieuw beleid. .

De gemeente Het Hogeland kent krachtige en vitale dorpsgemeenschappen met een eigen unieke identiteit, waar ruimte is voor initiatieven. De samenstelling van de bevolking verandert en dat legt druk op de vitaliteit van de gemeenschappen, wonen, de leefbaarheid, het onderwijs en voorzieningen in het gebied. De gemeente dient daar samen met de inwoners op in te spelen.

Voor leefbaarheid zijn allerlei aspecten van belang. Het voorzieningenniveau in de dorpen is er daar één van. De dorpen kennen een voorzieningenniveau, passend bij het schaalniveau van de dorpen. Een kwalitatief goede woonomgeving met een goede spreiding en bereikbaarheid van eigentijdse voorzieningen is voor alle dorpen van belang.      

Speerpunten:

  • Wij dagen de dorpen uit dorpsvisies te ontwikkelen en met initiatieven te komen waarvoor een dorpsbudget ingezet kan worden.
  • De voorzieningen in de dorpen in standhouden, passend bij het schaalniveau van de dorpen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.