2019 - 2021

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond worden per 1 januari samengevoegd tot één nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente Het Hogeland gaat 48.350 inwoners tellen en bestaat uit 52 dorpen en buurtschappen. Daarom zijn op 21 november van dit jaar verkiezingen. 

 

Politieke partijen zijn er voor alle inwoners. Het CDA ook: ELK MENS TELT !

Maar daarmee mag het niet ophouden. Want tot welke keuzes leidt dat? Het CDA gaat een stap verder: Wij zijn er voor iedereen, én laten zien waaraan onze keuzes te toetsen zijn. Politiek en openbaar bestuur gaan tenslotte over keuzes maken. Aan een politicus wiens jasje waait zoals de wind, heeft de kiezer niks. Ook niet aan één die wil ‘blazen maar het meel in de mond houdt’. En de partij die zich laat leiden door degenen die het hardst roepen heeft geen boodschap aan al zijn inwoners.

Bij het maken van keuzes staan er belangen op het spel. Die moeten we (af)wegen. Neem het verkeer. Een weg moet het verkeer laten doorstromen. Maar die weg moet ook veilig overgestoken kunnen worden. Dat kan door snelheids-remmende maatregelen: verkeerslichten, rotondes, verkeersdrempels etc., maar die hebben ook nadelen. Hoe krijgen we het beste van beide? Dit is maar een eenvoudig voorbeeld. Vaak zijn er meer belangen(groepen) in het geding en is de afweging complex.

Daarom stellen wij: neem geen genoegen met een partij die alleen maar zegt dat ze er voor iedereen is. CDA-bestuurders mogen worden aangesproken op hun keuzes, vanuit de uitgangspunten van hun partij. Spreek hen er op aan als ze een voorstel doen of in de raad ergens over (gaan) stemmen:

Gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat; die is onmisbaar voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden en te zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarom is het CDA bereid om bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Solidariteit

Het CDA zet in op het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen burgers. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het CDA is een sociale partij en is zich daarom bewust van haar sociale taak.

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. Wij streven naar een gezond financieel evenwicht, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld en zo laag mogelijk worden gehouden. Rentmeesterschap vormt een duurzame basis; niet alleen met aandacht voor onze leefomgeving maar zeker ook in duurzame relaties van mens tot mens.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij kan doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Binnen de afgesproken regels maximaal gebruik maken van de ruimte die er is. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.