2022-2026

Wij willen u in het programma “Perspectief voor morgen” graag vertellen over onze plannen voor de komende vier jaar.

 

Op 1 januari 2019 is na de herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond de nieuwe gemeente Het Hogeland ontstaan. Inmiddels zijn we zo’n drie jaar verder en maken we ons op voor de verkiezingen van 16 maart 2022.

We weten nu dat een herindeling gepaard gaat met hobbels, waarbij de bereikbaarheid van de gemeente zeker een aandachtspunt is gebleken. Harmonisatie van tarieven, subsidies en verordeningen heeft de nodige onrust te weeg gebracht en vraagt maatwerk voor een goede overgangsperiode naar de nieuwe situatie.  Alhoewel de financiële situatie voor 2022 rooskleuriger is dan eerst verwacht, blijft dit voor de komende jaren zorgelijk als gevolg van de kosten voor jeugdzorg, de WMO en de herijking van het gemeentefonds.

Bij de keuzes die gemaakt moesten worden hebben de raadsleden van CDA Het Hogeland dat altijd weloverwogen gedaan.

Nu staan we voor een nieuwe raadsperiode. In het verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en speerpunten. Terugkerend punt is dat wij altijd willen luisteren naar de inwoners van onze gemeente, welke zorg is gewenst, hoe gaan we om met de klimaatmaatregelen, wat verstaat u onder economie en werkgelegenheid.

Ook na de dag van de verkiezingen staat u centraal en gaan wij met u in gesprek. Alleen dan kunnen we de weloverwogen keuzes maken.

Daarbij geldt dat we niet met alle winden meewaaien maar ons baseren op de uitgangspunten van het CDA. Het CDA  is daarmee een “brede middenpartij” in de gemeente Het Hogeland!

 

Wij rekenen op u !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.