Nieuws

banner

Raadsvergaderingen Het Hogeland

De gemeenteraad vergadert ongeveer twee keer per maand op woensdag. Tijdens de raadsvergadering en de raadsoverleggen worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen in het belang van ieders gezondheid. De raadszaal is dan ook (vooralsnog) niet toegankelijk voor pubiek en pers. 


In de vergaderagenda staan alle data en het is mogelijk om de vergaderingen online te volgen via de livestream. 
 

Lees meer >>>

Wie doet wat

Henk Koopmans

Raadslid / Fractievoorzitter  

Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet
Wonen en Volkshuisvesting
Klimaat en Energietransitie
Nat. Programma Groningen NPG
Facilitair en ICT
Onderwijs
Jeugdzorg en Jeugdbeleid

06 53921692
[email protected]

Kor Berghuis

Raadslid 

Gasdossier
Versterking, aardbevingen en veiligheid
Financiën
Havens
Gemeentelijk vastgoed
Asielzaken
Personeel en organisatie
Landbouw, visserij en natuur
Milieu en circulaire economie
Lid Auditcommissie

06 23800405
[email protected]

Harma Dost

Raadslid / Fractiesecretaris

Dienstverlening en Comminicatie
Kunst , Cultuur en Erfgoed
Recreatie en Toerisme
Economische Zaken / MKB
Sport
Natuur, Waddenkust
Participatie, Armoede en schulden
Zorg, WMO, Volksgezondheid
Leefbaarheid

06 24332401
[email protected]

Jakob de Vries

Raadslid / Fractielid

Openbare orde en Handhaving
Vergunningverlening en toezicht
Ruimtelijke Ordening
Wonen en Volkshuisvesting
Omgevingswet
Mobiliteit
Verkeer en vervoer
Klimaat en energietransitie
Beheer, Groen en Riolering
Publiek vervoer

[email protected]
 

Jan van de Wal

Fractie-assistent 

Onderwijs
Jeugdzorg en Jeugdbeleid
WMO, Zorg en Welzijn
Volksgezondheid
Publiek vervoer
Kunst en Cultuur en Erfgoed
Recreatie en Toerisme
Dienstverlening en Communicatie
Milieu en circulaire economie

Ate Faber

Fractie-assistent 

Landbouw, visserij en natuur
Beheer en groen
NPG
Openbare orde en Handhaving
Vergunningverlening en toezicht
Ruimtelijke Ordening, Wonen
Omgevingswet
Economische Zaken en Havens
Verkeer en voervoer

Word nu lid en doe mee!

Aanmelden >>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.