Balans in wonen

Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen om zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij willen een goede balans in sociale huur- en koopwoningen. Wij vinden het belangrijk dat dit energiezuinige en levensloopbestendige woningen zijn.

Op dit moment is het woningtekort een actueel thema. Recent onderzoek geeft aan dat er vraag is naar wonen met een tuin, de z.g. gezinswoningen. In de stad Groningen is daarvoor onvoldoende ruimte en daar willen wij als CDA Het Hogeland op inspelen. 

  • Met de bouw van appartementen willen wij de doorstroming bevorderen.

  • Daarnaast zullen er uitbreidingsplannen moeten komen, met name in de grote kernen.

  • Verder willen wij inzetten op woningbouwmogelijkheden in alle kernen om zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. 

  • Wij vinden het belangrijk dat dit duurzame en levensloopbestendige woningen zijn. 

  • Wij willen een goede balans van sociale huur, hogere huur- en particuliere woningen. Waarbij ook goedkope huurwoningen voor jongeren belangrijk zijn.

  • Met passende startersleningen maken we een eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben en de blijvers-lening draagt bij aan zo lang mogelijk thuis wonen. Starters- en blijvers-leningen dragen bij aan een duurzaam woningbestand.  

  • De versterkingsopgave als kans benutten voor verduurzaming en verbetering van het woningbestand.

  • Passende woningen voor de juiste doelgroep (starter, levensloopbestendig, koop en huur);

  • Kijken naar alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.