Tijdens het raadsoverleg van woensdag 12 oktober heeft de fractie van CDA Het Hogeland vragen gesteld aan het college over de communicatie aangaande de wijziging in afvaltarieven.

 

Voorzitter,

De indruk zou kunnen ontstaan dat het CDA inhoudelijk al wil reageren op het Raadsvoorstel “afvalbegroting 2023” dat wij gisteren hebben ontvangen. Maar dat is niet het geval. De inhoudelijke discussie zullen wij voeren als dit voorstel op de agenda staat. Onze vragen aan het college gaan over de communicatie over dit onderwerp.

Met ongeloof en verbazing heeft de fractie van het CDA op 5 oktober het persbericht, met als titel “ Inwoners Het Hogeland krijgen meer invloed op afvalkosten”, gelezen.

Wat wij graag van het college willen weten:

U zaait onrust door wel te melden met welke ongelofelijke verhoging, namelijk bijna een verdubbeling, u de kiloprijs wilt aanpassen maar niet welke daling van het vastrecht-tarief u voor ogen heeft. 

U zaait ook verwarring: immers het niet meer gratis laten ophalen van GFT lijkt een perverse prikkel om jaarlijks 54 kilo GFT-afval juist NIET gescheiden in te inzamelen. 

Bent u zich bewust van het effect van uw voorbarige, onvolledige en onduidelijke berichtgeving? En de verontwaardiging die dit oproept bij onze inwoners?

In financieel onzekere tijden doet u er nog een schepje bovenop !

Pas op 9 november spreekt de Raad over uw voorstel. Een voorstel dat bijna een week na uw persbericht pas bekend is gemaakt en waarover nu dus al boosheid, onzekerheid en onduidelijkheid is ontstaan bij veel inwoners. 

Begrijpelijk, want dit onderwerp raakt iedereen. En hardop stelt men zich de vraag hoe reeel het is dat een huishouden komend jaar minder dan de genoemde 12 euro lastenverzwaring kan realiseren. De gekozen communicatie-volgorde is volgens ons niet goed en verdient excuses aan onze inwoners.

Bent u het met ons eens dat het beter was geweest om het uitgewerkte alternatief te presenteren? Nu is er voor gekozen om een negatief bericht, namelijk stijging van de kosten, positief te brengen onder de noemer "meer invloed op de kosten".

College: “WAAROM, WAAROM OP DEZE MANIER COMMUNICEREN ?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.