Het Hogeland kent een rijke geschiedenis en wie de literatuur kent en rondreist door dit gebied zal dit herkennen. Een korte impressie: het weidse waddenland, werelderfgoed met zijn zeldzame waarden, de dijken die de worsteling met het water karakteriseren. Daarnaast zijn in het landschap diverse wierden herkenbaar waaruit deze worsteling blijkt, maar ook hoe gemeenschappen zijn ontstaan.

Alle dorpen hebben een specifieke relatie met hun omgeving. De kleine haventjes bij de dorpen laten de activiteit zien die heeft bijgedragen tot wat er van is geworden. De verbindingen met Groningen door de maren en diepen. De historie van gebouwen zoals kerken, molens, steenhuizen en borgen vormen samen met de nieuwe manier van recreëren een omgeving waar wij trots op zijn en die wij willen behouden en aan anderen willen laten zien en doorgeven.

Cultuur en erfgoed

Het CDA is er van overtuigd dat op het gebied van cultuur en erfgoed samen met toerisme en recreatie een mooie toekomst voor de gemeente Het Hogeland in het verschiet ligt. Onderhoud van monumenten, gemeentelijk of particulier, onderhouden kost geld. De gemeente draagt zorg voor optimaal gebruik van (provincie, Den Haag, Brussel) fondsen op dit terrein. Particulier initiatief wordt daarbij zeker toegejuicht, evenals breed gedragen acties zoals bijvoorbeeld de “prijs” voor de Menkemaborg, waarmee het doolhof volledig is hersteld.

Speerpunten:

Behoud van de bijzondere elementen in het landschap. Dit richt zich o.a. op behoud van wierden, dijken, bijzondere gebouwen zoals kerken, steenhuizen, borgen, haventjes, meanders etc.;

• Stimulering van erfgoed educatie in het onderwijs. 

• Maximale aanpak van beheer en verbetering/instandhouding van cultuur elementen;

• Erfgoed beleid en promotie afstemmen met andere overheden en instanties.

 

Kunst- en Cultuurbeleid

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. Kunst en Cultuur is het cement van de samenleving; is een uiting van leefbaarheid.

Speerpunten:

  • Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis,
  • De gemeente ondersteunt muziekscholen, bibliotheken, (lokale) archieven en lokale dialecten en regionale talen.
  • Benoemen van cultuurhistorische punten als toeristische attractiepunten.
  • Culturele verenigingen dienen waar mogelijk door de gemeente gesteund te worden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.