Ondernemersschap 

Werkgelegenheid is van belang voor het behouden en creëren van welvaart. Daarin spelen ondernemers en ondernemingen een prominente rol. Zonder ondernemers zijn er geen banen. Het scala aan ondernemingen is heel breed, zo hebben we grotere ondernemingen, maar ook veel kleine bedrijven en ZZP’ers. We hebben heel diverse havens in onze gemeente, maar we hebben ook het nodige werk in de zorg en de dienstverlening. Daarnaast hebben wij in onze gemeente veel landbouw- en visserijbedrijven. 

Als gemeente kunnen wij het nodige voor de ondernemingen betekenen. In de eerste plaats willen wij zoveel mogelijk lokaal aanbesteden of gunnen. Geld in de regio houden is goed voor het hele gebied. Daarnaast hebben we veel kleine ondernemingen. Om hen de mogelijkheid te geven te groeien is het nodig om samen te werken en van elkaar te leren.

Wij willen, in samenwerking met het ondernemersplatform, bijeenkomsten organiseren voor ondernemers, zodat kennis en kennissen worden vergroot. Daarnaast willen wij het ondernemersloket meer onder de aandacht brengen, omdat de ondernemers daar met hun vragen terecht kunnen over o.a. scholing, subsidiemogelijkheden en personeel. Wij willen niet over de ondernemers beslissen, maar zoveel mogelijk in overleg met de ondernemers beslissingen nemen. Bij onze ondernemers zit veel kennis en kunde die wij in onze besluitvorming goed kunnen gebruiken.

 

Havens

In onze gemeente hebben we vier havens: Eemshaven, Noordpolderzijl, Lauwersoog en Zoutkamp. Vier havens met diverse activiteiten. De Eemshaven is de afgelopen jaren hard gegroeid en gaat nog verder groeien. Dat brengt veel werkgelegenheid met zich mee. Dit moet werkgelegenheid zijn die ten goede komt aan de regio, oftewel regionale werkgelegenheid. Noordpolderzijl is een mooie haven met een hoog recreatief gehalte. Lauwersoog is vooral in gebruik als visserijhaven en als basis voor de offshore activiteiten. Zoutkamp heeft een functie voor de visserij, maar heeft ook een hoog toeristisch gehalte.

Voor alle havens geldt dat wij, rekening houdend met de belangen van het milieu, de omgeving en de inwoners, bedrijven willen faciliteren.

 

Agrarische sector

In de gemeente Het Hogeland ligt de mooiste kleigrond (zavel) van Nederland, die uitstekend geschikt is voor grondgebonden landbouw. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. Daarom willen wij de belangen van alle partijen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 

Speerpunten:

  • De kennis en kunde van de ondernemers in de gemeente gebruiken
  • Zoveel mogelijk lokaal aan besteden
  • Randvoorwaarden scheppen voor meer werkgelegenheid, zoals scholing en bereikbaarheid
  • Faciliteren van de bedrijvigheid in de havens
  • Goed evenwicht vinden tussen landbouw en milieu.
  • Bijeenkomsten voor ondernemers organiseren

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.