Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Wij waarderen de vrijwilligers die zich elke dag opnieuw inzetten voor hun omgeving. Wij willen het voor de vrijwilligers makkelijk maken om hun werk te doen. Wij vertrouwen onze vrijwilligers en maken ons hard voor minder regels en papieren rompslomp. Ook willen wij, hen die zonder werk zitten, in ruil voor een uitkering passend vrijwilligerswerk laten doen, mits zij daartoe in staat zijn. Dit zijn taken die op het bord van de gemeente liggen. Daarbij is het belangrijk om het evenwicht tussen professional en vrijwilliger goed in de gaten te houden.

Speerpunten:

  • Optimaal faciliteren vrijwilligerswerk.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen blijk van waardering van de gemeente. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.