Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA is dan ook trots op de agrarische familiebedrijven die op ons buitengebied passen en het beheren. Toch hebben de agrariërs ook te maken met veel regels en staan ze altijd voor uitdagingen. Ze zijn steeds weer bezig met nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te telen. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. Zo kunnen we samen werken aan de duurzame voedselproductie van de toekomst.

Wij vinden dat zoveel mogelijk van de kenmerkende, historische boerderijen behouden moeten blijven. De gemeente spant zich samen met de provincie Groningen in om financiële regelingen beschikbaar te stellen en flexibiliteit bij ver-/herbouw en restauratie.

Wij blijven aandacht houden voor het bermbeheer en de problemen die giftige planten als Jacobskruiskruid en Bereklauw geven. Deze planten zijn niet alleen een bedreiging voor vee maar ook voor bijenpopulaties en zelfs gevaarlijk voor mensen. 

De Eemshaven ontwikkelt zich snel en komt steeds dichterbij het dorp. Wij willen een ruimhartige compensatie of garantieregeling voor de inwoners en de boeren van Oudeschip maar ook voor de omliggende dorpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.