Vragenuur raadsvergadering 08-05-2019

 

Vraag:

Naar aanleiding van de container ramp met MV MSC ZOE op 2 januari 2019 boven de wadden eilanden hebben wij een aantal vragen;

1)     Allereerst zouden wij graag van u horen wat op dit moment de algemene stand van zaken is qua aangespoelde goederen en schade aan het zee- en waddenmilieu.

2)     Kunt u aangeven hoeveel kosten de gemeente Het Hogeland op dit moment heeft gemaakt naar aanleiding van de gevolgen van deze ramp (dus zowel opruimkosten, ambtelijke inzet etc.)?

3)     Bent u naar aanleiding van deze kosten alleen of samen de betrokken partners ook rechtstreeks in gesprek met de rederij MSC of haar assuradeur? Zo ja wat is uw gevoel/beeld bij deze gesprekken.

4)     Kunt u aangeven hoe groot u de kans acht dat alle kosten die gemaakt zijn door de gemeente worden vergoed?

5)     Worden er ook afspraken gemaakt over de kosten die nog op langere termijn worden gemaakt door de nasleep van deze ramp?

6)     Niet alleen de gemeente is gedupeerd maar vooral ook de mensen die met visserij hun brood verdienen op zee. In hoeverre is de gemeente met de visserij sector in gesprek over de kosten en problemen die zij ervaren?

7)     Ondersteund de gemeente ook actief de visserij om ook de kosten die zij maken en zullen maken vergoed te krijgen zo ja kunt u ook aangeven hoe?

 

NB; Uiteraard is de natuur de grootste verliezer in deze hele ramp!

 

Zou het college hier duidelijkheid over kunnen verschaffen? 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.