Vragen van de fractie van CDA Het Hogeland voor het vragenuur tijdens de online raadsvergadering op 29 april 2020

De crisis waar wij momenteel in zitten trekt een enorme wissel op de maatschappij.

Tijdens de persconferentie is meegedeeld dat voor de meeste maatregelen i.h.k.v. Corona, een verlenging daarvan blijft gelden. Dagelijks horen wij weer van schrijnende gevallen waar individuen en groepen mee worden geconfronteerd . De lange duur van de crisis trekt een enorme wissel op o.a. bedrijven en kleine zelfstandigen, maar ook verenigingen en dorpshuizen komen in een moeilijke positie.

Door het ministerie zijn steunmaatregelen in financiƫle en facilitaire zin aangekondigd. Door de gemeente is uitvoering ter hand genomen. Nu de crisismaatregelen zijn verlengd waardoor bedrijven, organisatoren en belanghebbenden voor nog langere tijd gebonden zijn aan de beperkingen die dit met zich meebrengt heeft de CDA fractie de volgende vragen:

1.      Hoeveel bedrijven, verenigingen en ook dorpshuizen in onze gemeente hebben tot nu steun aangevraagd en gekregen?

2.      Is n.a.v. de verlenging van de crisistermijn bij het college bekend of dit leidt tot fatale gevolgen voor ondernemingen of verenigingen in onze gemeente? 

3.      Zo ja, overweegt het college aanvullende maatregelen te nemen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.