20 april 2020

 

In het jaar dat we zullen vieren dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn van een bezetter, voelt het alsof we gevangen zitten in de ban van het Coronacrisis.

Uiteraard gaat deze vergelijking niet op. Ouderen die niet naar buiten mogen, geen bezoek mogen ontvangen, alleen naar buiten om de noodzakelijk boodschappen te doen geeft niet een gevoel van bevrijding. Het is anders, maar toch...

In de Tweede Wereldoorlog is er zoveel leed veroorzaakt waar we ieder jaar bij stil moeten blijven staan. Opdat wij nooit zullen vergeten. Zonder herdenken hebben we geen enkele reden om bevrijding te vieren. Velen hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. 

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogsituaties en vredemissies nadien. Maar het Coronavirus maakt het noodzakelijk om op 4 mei anders te herdenken dan voorgaande jaren. Geen grote herdenkingsbijeenkomsten. Kransleggingen bij monumenten en graven van oorlogsslachtoffers zonder publiek. En dat in het jaar dat we voor de 75e keer stil zullen staan bij de duizenden slachtoffers van oorlogsgeweld.

Voor de viering van de bevrijdingsdag op 5 mei is het al niet anders. Alle evenementen zijn afgelast of zijn verplaatst naar een later tijdstip in dit jaar. Veel 4/5 mei- en Oranjeverenigingen zijn maanden bezig geweest om in de verschillende dorpen activiteiten te organiseren. Jammer voor al die die vrijwilligers dat het nu niet door kan gaan, wellicht dat op een later tijdstip bepaalde activiteiten alsnog plaats kunnen vinden.

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. In de gemeente Het Hogeland zullen door een lid van het college van B&W, een raadslid en een vertegenwoordiger van het 4/5 mei comité bij 16 monumenten kransen worden gelegd.

Het Coronavirus heeft ons als burgers behoorlijk in de greep. Veel van onze inwoners en ondernemers worden er direct mee geconfronteerd. Velen van ons werken thuis. Tijdelijke contracten worden niet verlengd. Ondernemers die hun bedrijven moesten sluiten. Inkomsten die in één keer weg vallen. Kinderen die thuis onderwijs ontvangen. Papa en mama die en thuis werken en kinderen les moeten geven is een hele uitdaging. Voor velen een ongewisse periode. Hoe lang duurt de sluiting van mijn bedrijf. Hoe kan ik invulling geven aan de ‘nieuwe norm’ van 1,5 meter afstand. Veel vragen, veel onduidelijkheden en bovenal voorlopig is niets zeker. Ondernemers die met veel liefde en passie hun bedrijf op poten hebben gezet en dit nu zien verdampen. Een hard gelag en dan mag er voor een aantal wat compensatie komen, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Hopelijk komt er snel weer wat ruimte om de zaak weer te mogen openen.

Mensen die zich dag en nacht zich inzetten in de zorg, en in welke vorm dan ook, om de Corona patiënten te behandelen, maar ook om de gewone zorg zo goed mogelijk door laten gaan. Respect voor al diegenen die met heel veel liefde dit werk verrichten.

Ik wil ook stilstaan bij de slachtoffers van het Coronavirus, sterkte wensen aan familieleden die niet of nauwelijks afscheid mogen en kunnen nemen. Onmenselijk, maar wel de realiteit. Afscheid nemen is altijd al zwaar, maar in deze periode is afscheid nemen van een dierbare dubbel zo zwaar. 

 

De gemeenteraad is ook nog zoekende naar een manier om de nodige besluiten op een verantwoorde manier te kunnen nemen. Zo hebben we op 15 april een raadsvergadering gehad in afgeslankte vorm. Op 29 april ligt het in de bedoeling om online een raadsvergadering te houden om een aantal besluiten te kunnen nemen.

Op 15 april heeft de raad unaniem besloten om ingaande 1 januari 2021 voor de afvalinzameling in de gehele gemeente over te gaan naar Diftar. Een systeem waarbij het principe geldt dat ‘de vervuiler’ betaalt voor het afvoeren van zijn afval. Voor de grijze container zal er een tarief komen voor het ledigen en de geleverde kg’s, terwijl er voor de inzameling van GFT ‘gratis’ zal worden. In de tweede helft van dit jaar zult u hiervoor de nodige informatie van de gemeente krijgen.

Een ander item waar al veel over is geschreven en gesproken is de realisatie van een Wereld Erfgoedgoed Centrum (WEC) in de haven van Lauwersoog. De raad heeft het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld en een bijdrage beschikbaar gesteld voor de invulling van de openbare ruimte rond het te bouwen centrum en de aansluiting op het haventerrein. De gemeente betaalt dus niet mee aan de realisatie van het WEC en draagt ook niet bij in de exploitatie.

De komende maanden zal zichtbaar gaan worden wat de financiële gevolgen zullen zijn voor de gemeente van het Coronavirus. Dat het gevolgen zal hebben is al wel duidelijk, maar hoe groot het zal zijn en welke compensatie er uit Den Haag zal komen is op dit moment nog onduidelijk. Daarnaast is er nog steeds vanuit de Jeugdzorg een financiële druk op de gemeente. Wat al wel duidelijk is dat alle gemeenten het de komende jaren niet gemakkelijk zullen krijgen en dat we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben en die riemen zijn zeker niet groot.

 

Samen zullen we het Coronavirus de baas moeten worden.

Samen moeten we kijken naar mogelijkheden om voorlopig de nieuwe norm van 1,5 meter afstand een invulling te geven zodat scholen weer open kunnen, horeca weer open kan, kerken hun deuren weer kunnen openen enz. Kortom we zullen voorlopig moeten leren leven met de nieuwe norm van 1,5 meter om het dagelijkse leven zowel privé als in de werksituatie weer zo snel mogelijk op te kunnen pakken.

Het zal anders worden dan we gewend waren, het zal ook niet altijd even gemakkelijk zijn, maar als we samen kijken naar mogelijkheden dan zullen we ook bevrijd worden van de ban het Coronacrisis.

 

Kor Berghuis, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.