Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. Kunstcentrum De Ploeg Wehe den Hoorn. 

Dit punt kwam aan de orde tijdens de raadsvergadering op 27 november. Lees hier de bijdrage van Harma Dost.

Klik hier om de bijbehorende stukken te lezen onder agendapunt 8 >>>

 

De Sint Jozefschool in Wehe den Hoorn zal omgetoverd worden tot kunstcentrum “De Ploeg” En dat is een naam die verbonden is aan Groningen. Een groep jonge kunstenaars wilde de Groningse kunst-akkers ontginnen en omploegen en richtten ruim 100 jaar geleden de kunstenaarsvereniging “De Ploeg” op, welke nog steeds bestaat.De belangrijkste drijfveren achter de oprichting waren destijds om kansen en mogelijkheden te vergroten voor kunstenaars om te kunnen exposeren, maar ook om het Groninger land open te stellen voor de moderne kunst. “De Ploeg” hoort bij Het Hogeland.

De Sint Jozefschool is een rijksmonument uit 1873. Een prachtig gebouw met een hoge zeldzaamheidswaarde zo kunnen we in de stukken lezen. Het is nu ernstig in verval geraakt en de voormalige gemeente De Marne heeft de handschoen opgepakt samen met de stichting Herstel Erfgoed de Marne, vereniging dorpsbelangen Wehe den Hoorn en Het Groninger Museum om te komen tot herontwikkeling van de oude school en het omliggende gebied. De gesprekken zijn al zo’n 10 jaar gaande.

Het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek laat zien dat het initiatief om te komen tot een kunstcentrum grote kans van slagen heeft. Een paar punten uit dat onderzoek.

  • De wortels van De Ploeg liggen in ons gebied
  • De samenwerking met het Groninger Museum verbind Stad en Ommeland
  • Het kunstcentrum kan ook een verbindende schakel zijn tussen alle andere culturele parels in ons gebied.
  • In het kader van recreatie en toerisme zou dit breed gezien een grote trekker kunnen worden. 
  • Op educatief gebied een geweldige pré, en dat in het kader van het manifest “Een leven lang kunst”
  • De restauratie van de school en de herontwikkeling van het gebied er omheen is ook een grote plus voor het dorp. Dit gebied is al jaren een rotte kies en kan nu eindelijk worden aangepakt

Kortom,   Wij zijn blij dat “De Ploeg” en de de Sint Jozefschool in Wehe den Hoorn elkaar gevonden hebben. Waar een klein dorp straks groot in kan zijn. En we zien uit naar het eindresultaat wat volgens de planning in 2022 klaar zou moeten kunnen zijn. Overigens laten wij ons gedurende het hele proces graag op de hoogte houden over de stand van zaken.

Het CDA gaat akkoord met het voorstel om vanuit het nationaal programma Groningen het benodigde geld beschikbaar te stellen. Evenals de overige middelen die via onze eigen begroting worden verantwoord.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.