Tijdens de raadsvergadering op 3 juni is gesproken over het overzicht Grondexploitaties 2020. Dit is een overzicht van alle door de gemeente Het Hogeland uitgegeven grond bestemd voor woningbouw en bedrijven.

Lees hier de stukken onder agendapunt 6 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Henk Koopmans

Voorzitter,

We hebben kennis genomen van het overzicht 2020 van de grondexploitatie.

Afgezien van een aantal storende taalfouten en de naar ons idee wat warrige weergave van de risico-analyse, is het een helder verhaal waarin helaas het aantal minnetjes het wint van het aantal plusjes. Wellicht dat de gehanteerde rentevoet, die tot een renteverlies van ruim 1 miljoen leidt, nog voor een meevaller kan zorgen.

Als we kijken naar de woonplannen dan valt ons op dat Munster fase I fors negatief uitpakt. Dit is toch een recent project waarvan fase 1 afgerond, of zo goed als afgerond is. Onze vraag is dan natuurlijk: waardoor wordt dit veroorzaakt? Is dit een verlies wat uiteindelijk genomen moet worden? Of wordt dit gecompenseerd in volgende fasen? Wordt er, met de kennis van nu,ook bijgestuurd bij Munster fase 2 en 3? 

Het lijkt ons dat voor woonplannen naar een exploitatiesaldo van 0 moet worden gestreefd. Destijds in Winsum werd dit project als veelbelovend en winstgevend aangemerkt.

Automatisch komt bij ons dan ook weer de vraag op: moet de gemeente echt een actief grondbeleid voeren? Is, met de recente economische crisis in het achterhoofd en een mogelijk nieuwe crisis aanstaande een faciliterend grondbeleid niet een betere keuze?

Al met al zien we geen schokkende dingen in het voorliggende overzicht en kunnen we met het herzieningsbesluit instemmen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.