Lees hier het decembernummer van ons ledenmagazine 'Het Groene Hart' >>>

 

Voorwoord van de voorzitter; Harrie Sienot

Beste CDA’ers van Het Hogeland,

Dit “bijzondere” jaar 2020 spoedt zich naar het einde. Nog enkele dagen en dit jaar is verleden tijd en het nieuwe jaar ligt verwachtingsvol voor ons. Waarom 2020 een bijzonder jaar was hoef ik niet uit te leggen, het Covid-19 virus bepaalde ons hele leven. Geen nieuwsbulletin zonder corona, geen dag zonder alarmerende cijfers, vergaderingen werden geannuleerd of we gingen digitaal, lockdown, beperkende regels, enzovoorts. Vooral het niet bij elkaar kunnen komen was ingrijpend in ons dagelijks leven. Weinig bezoek van kinderen en kleinkinderen, niet gezellig bij vrienden op bezoek en ook geen gesprekjes na het kerkbezoek of de vergadering. Vooral ouderen kregen te maken met eenzaamheid, maar ook de jeugd miste het contact op school.

Ook economisch heeft de pandemie grote gevolgen. Musea moesten dicht, de horeca ligt stil, reizen deden we niet meer, zeker niet naar het buitenland. Alleen door vergaande ondersteuning van onze regering is voorkomen dat bedrijven omvielen. Misschien is wel blijvend de verandering van de “werkplek”. Thuiswerken is een begrip geworden. Mede door de technologische ontwikkelingen is het “vanuit huis werken” bij veel beroepsgroepen inmiddels standaard. Ook dan geldt dat de “contacten in de koffiehoek” worden gemist.

Eén beroepsgroep kreeg dit jaar heel veel aandacht. En terecht, de “zorg” had het zwaar, veel uitval door ziekte, extreme werkdruk door de grote aantallen patiënten en mentaal haast niet vol te houden. Toch deden ze het: zorg verlenen in de meest uitgebreide zin. Terecht kregen ze applaus, werden ze in het zonnetje gezet en verdienen ze onze dank.

Het jaar 2020 is straks voorbij, “Corona” nog niet. We houden ons ook na de jaarwisseling aan de “1,5 meter afstand”, de mondkapjes en niet alles doen wat we zo graag willen. Er zijn vaccins op komst en de deskundigen verwachten dat we daarmee de pandemie kunnen stoppen. De corona-regels en het corona-vaccin gaan zorgen dat we “samen corona onder controle krijgen”. Hoopvol kijken we naar 2021.

Kerst 2020 zal ook anders zijn dan we gewend waren. Samen zingen in inspirerende kerkdiensten gaat niet, de familiebijeenkomsten zijn kleiner en het kerstdiner zal in veel gevallen uitgesteld worden. Anders kerst vieren, maar we vieren het wel. Het feest van de geboorte van Jezus, het stralend licht bij de herders en het horen van “Ere zij God in den hoge” kan ons ook nu inspireren. Nu op afstand, bij voorbeeld met een kaartje, een tv-programma of een telefoontje. De jaarwisseling zonder vuurwerk, maar een toast op het nieuwe jaar in kleine kring is mogelijk!

Wat brengt ons 2021? Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar het covid-19-vaccin. Zal het aanslaan, zullen we een beetje terug kunnen naar het “”normaal”? Veel aandacht zal ook uitgaan naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. CDA doet mee met een mooi verkiezingsprogramma en een prima kandidatenlijst. Anne Kuik staat hoog op die lijst en zal naar verwachting haar werk in de Kamer kunnen voortzetten.

In de peilingen blijven we iets achter ten opzichte van de vorige verkiezingen. De zware last die minister Hugo de Jonge draagt met de pandemie-bestrijding is daar wellicht debet aan. Niet iedereen is het eens met de vele, maar volgens mij noodzakelijke maatregelen. Maar met de inzet van alle kandidaten en het campagneteam moet het mogelijk zijn het thema “Zorg voor elkaar” helder over te brengen. Ook als lokale afdeling willen we daaraan bijdragen. Ik verwacht dan ook een prima resultaat, zodat ook in de nieuwe Kamer het CDA-geluid helder doorklinkt en ingezet wordt.

Waar we ook al voorzichtig aan beginnen zijn de Raadsverkiezingen van 2022. Het is nog ver weg, maar nadenken over het programma en de kandidaten begint al in het eerste halfjaar. Met tevredenheid kijken we naar de prestaties van onze wethouder en de raadsfractie, dank daarvoor. En dat willen we continueren met een aansprekend programma en uitstekende kandidaten. Uiteraard willen we u allen daarbij betrekken: wat moeten de onderwerpen in het programma zijn, wie moeten de kar trekken. Graag willen we onze leden in de gelegenheid stellen mee te denken, te zijner tijd meer daarover.

We sluiten het jaar 2020 af en gaan op weg in 2021. Ook ongetwijfeld een bijzonder jaar, maar hopelijk “anders bijzonder” als 2020.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig, gezond 2021.

Harrie Sienot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.