De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor door de gemeente getroffen en te treffen maatregelen die voortvloeien uit de Corona-crisis.

Lees hier de stukken onder agendapunt 7 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis

Voorzitter, 

Het lijkt ons een goed voorstel om 3 ton beschikbaar te stellen voor een tijdelijke fonds ter versterking van collectieve initiatieven om het economisch klimaat te versterken. Wij kunnen ook instemmen met feit om hier geen ingewikkeld verhaal van te maken, maar dat met eenvoudige criteria tot uitvoering over kan worden gegaan. 

De wijze zoals het is gepresenteerd door het college doet ons inziens geen recht aan het feit van waaruit het fonds wordt gefinancierd. De middelen worden onttrokken uit de reserve: Ruimte voor dorpen en ondernemers. Hieruit zal o.a. een ondernemersfonds worden gefinancierd maar dat is tot op heden nog niet operationeel.  De reserve wordt gevoed door de meeropbrengsten van de OZB die door ondernemers zijn of worden opgebracht. En dat is toch echt iets anders dan dat de gemeente 3 ton beschikbaar stelt voor ondernemers. Zo iets kun je ook betitelen als een sigaar uit eigen doos. Maar dat even terzijde.

Voorzitter, wij ondersteunen het voorstel en hopen dat het de ondernemers een impuls geeft om initiatieven te ontwikkelen om samen sterker uit deze crisis te komen. Daarnaast hopen wij dat het ondernemersfonds in goede samenwerking met het ondernemersplatform zo rond de jaarwisseling ook daadwerkelijk van start kan gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.