Door Jan van de Wal

Voor ons het voorstel betreffende lokaal Inclusiebeleid. In 2016 heeft Nederland het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd en heeft de Tweede kamer in lijn met de ratificering 2 wetten aangenomen: Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of een chronische ziekte en de Kieswet is aangepast, alle stembureaus moeten vanaf 01-01-2019 toegankelijk zijn voor iedereen. Het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ is vanuit Den Haag van start gedaan, het is aan de gemeente het ingezette beleid lokaal te vertalen, zichtbaar te maken. Startnotitie is in september 2019 vastgesteld, de beleidsnotitie ligt nu voor ons.

Natuurlijk doet iedereen mee, telt iedereen mee. Niemand haalt het in zijn hoofd hier een andere mening over te hebben. Toch blijkt dat mensen met een beperking in de praktijk het nog al eens anders ervaren. Twee miljoen landgenoten met een ‘beperking’, nu tussen aanhalingstekens, omdat volgens het CDA de toevoeging beperking rustig kan worden weggelaten. De één loopt naar binnen, de ander rolt naar binnen. De één leest dikke boeken, de ander leest of kijkt plaatjes. Premier van alle Nederlanders Rutte geeft een persconferentie, doventolk Irma Sluis hoort daar vanzelfsprekend bij.

Hoe nu verder, ofwel hoe krijgen we met elkaar de bewustwording van inclusie zo ver dat het gewoon is er rekening mee te houden. De uitdrukking meten is weten helpt vaak bij de oplossing van een probleem. Zo ook de inzet van ervaringsdeskundigen die goed kunnen aangeven en of benoemen waar het in de praktijk aan schort en waar dus inclusie beleid op moet worden in gezet. Spreken over mensen is goed, spreken met mensen is beter. Het jaarlijks terugkerende inclusie platform moet hiervoor zorg dragen.

U spreekt in het voorstel over keuze 1, 2 of 3, met de daarbij behorende financiële consequenties. Tegelijk weten we dat de financiële positie van Het Hogeland onder druk is komen te staan. Een projectleider moet het lokale inclusiebeleid gaan regisseren en in eerste instantie wilt u deze functie vanuit de interne organisatie invullen. Het CDA pleit ervoor dat het vanzelfsprekend moet zijn deze functie intern in te vullen. Het kan toch niet zo zijn dat er binnen een organisatie van meer dan 500 fte niemand te vinden is voor zo’n prachtige en belangrijke taak!

Het CDA stemt in en is blij met de nota.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 10 >>>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.