De raad is in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de nieuwe Regiomarketing organisatie voor Het Hogeland.

Lees hier de stukken onder agendapunt 14 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost

 

De stukken spreken voor zich.

Ik hoef hier niet nog eens te vertellen wat voor een geweldig gebied wij hebben. Met ons prachtige landschap, Groninger kerken, de borgen, de wierden, de boerderijen en de dorpen. En dat alles gelegen aan het Unesco Werelderfgoed Waddengebied. Ons gebied is zo divers; van het Lauwersmeer en de visserij tot aan het monumentaal erfgoed Amsterdamse school, waaronder ons mooie maar nog steeds gesloten Berlagehuis in Usquert (maar dit terzijde). Om al deze parels met elkaar te verbinden en in het zicht te brengen bij de toerist, maar ook bij onze eigen inwoners, is het nodig om in te zetten op een stevige toeristische organisatie die staat als een huis.

Om de regiomarketing te laten slagen, ligt de bal bij ondernemers, stakeholders én overheid. Zij moeten samen, elk op hun eigen niveau, verantwoordelijkheid nemen. De blik moet worden verbreed van lokaal naar regionaal, alleen dan kunnen we onze prachtige regio resultaatgericht op de kaart zetten.

De groei van toerisme en recreatie heeft ook effect op andere velden. Zoals de groei van werkgelegenheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat, en het in stand houden en versterken van sociaal maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid.

In dat licht is de volgende zin in het raadsvoorstel wel een opvallende:…Het in het leven roepen van één toeristische organisatie is een private aangelegenheid, geen bevoegdheid van het college. Het is een organisatie van en voor ondernemers…

Dat klinkt logisch, we willen een organisatie die een goed draagvlak heeft en een goede verbinding heeft met de achterban. Maar aan de andere kant hebben wij als gemeente zeer zeker een belang, zoals eerder al gezegd, het toerisme raakt ook veel andere vlakken. De genoemde zin is dus wat het CDA betreft te zwak uitgedrukt, het is misschien geen bevoegdheid maar wel een verantwoordelijkheid.

We lezen dat er twee keer per jaar een overleg plaatsvind met het bestuur van de toeristische regiomarketing organisatie. Eén keer voor het jaar/uitvoeringsplan voor het komend jaar en één keer voor de verantwoording. Daarbij is het wel noodzaak om goed te bepalen wie wat gaat doen, wat doet de marketingorganisatie en wat doet de gemeente. Wat is de doelstelling en wat zijn de kaders. Maak daar goede afspraken over, misschien kan de wethouder daar alvast iets over zeggen.

Stichting Promotie Waddenland bestaat sinds 2013 en heeft zich inmiddels goed gepositioneerd. De website ziet er fantastisch uit met veel informatie, in de moderne digitale wereld ontzettend belangrijk. Maar ook het glossy magazine en ander foldermateriaal ziet er prachtig uit en is overal in de regio te vinden. Het spreekt dan ook voor zich om verder te gaan met deze organisatie en hun werkgebied uit te breiden.

Stichting Waddenland heeft deelnemers. We gaan ervan uit dat de stichting zich zal inspannen om ook deelnemers te werven in ‘oud Eemsmond en Bedum’. Door ondernemers op deze manier aan de organisatie te binden ontstaat een breed draagvlak en ook betrokkenheid. Ondernemers moeten in deelname de meerwaarde zien. Betrek ook ondernemers in de uitvoering, ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden maar maak gebruik van hun kennis en netwerk.

We betreuren het dat de VVV in Bedum is afgehaakt in de voorbereiding naar de nieuwe organisatie. We hopen dat er toch weer een samenwerking tot stand kan komen en roepen beide partijen op om toch weer het contact op te pakken. Er zijn vele vrijwilligers actief in Bedum en ze hebben mooie activiteiten opgezet. Zou het ook mogelijk zijn om gedurende een bepaalde overgangsperiode VVV Bedum onder de paraplu van de nieuwe organisatie te laten vallen? Begin dit jaar heeft de gemeente definitief laten weten dat de subsidie per 2021 stopt. Was het misschien ook goed geweest om dit eerder aan de VVV bekend te maken? Nu is er weinig tijd om te anticiperen.

In Winsum is overigens de Stichting Promotie Winsum actief, hoe is de subsidierelatie met deze organisatie? Gaat dat straks ook onder de nieuwe toeristische organisatie vallen? Hoe moeten we dit zien in het totale plaatje? Kan de wethouder daar op ingaan?

In de aanloop naar het vormen van de nieuwe organisatie is een enquête gehouden onder de toeristische ondernemers in onze gemeente. We kunnen ook lezen dat de Ondernemersvereniging in Bedum heeft meegedaan in de voorgesprekken. Hoe moeten we dat zien? Is de Ondernemersvereniging als geheel aangehaakt of was dit alleen namens de toeristische ondernemers? Het is ons niet helemaal helder. Kan de wethouder daar duidelijkheid over geven?

Dan nog de naam. Je kunt zeggen “what’s in the name” , maar toch….Voelen alle ondernemers zich verbonden met de naam, kunnen zij zich er in herkennen? Waddenland heeft grote bekendheid maar dekt het ook de lading van het gebied? Binnen onze fractie kwam de suggestie ‘Stichting Promotie Wadden- en Wierdenland’ naar voren. We willen het bij deze dan ook graag meegeven ter overweging.

Tot slot wil ik iedere inwoner oproepen om ambassadeur van onze regio te worden. Er is zoveel moois, daar mogen we best wat trotser op zijn en laten we dat ook op alle manieren uitdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.