Ruimte aan de samenleving;

Het CDA wil dat de gemeente zichtbaar en bereikbaar is en goed luistert naar haar inwoners. We vormen samen met alle inwoners en bedrijven onze nieuwe gemeente, iedereen telt mee en iedereen doet mee! CDA-bestuurders maken hun afwegingen op basis van de uitgangspunten van het CDA: Gerechtigheid, Solidariteit, Rentmeesterschap en Gespreide verantwoordelijkheid.

Speerpunten

  • Leefbaarheid in de dorpen

Bestaande voorzieningen in stand houden. Initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteunen.

  • Zorgvoorzieningen

Gemeenten en zorgpartijen ontwikkelen samen zorg-, woon- en welzijnsconcepten van de toekomst.

  • Woningbouw

Meer levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen voor starters, zowel koop als huur.

  • Veiligheid

Verkeerssituatie en veiligheid rondom scholen verbeteren.

  • Ruimte aan de agrarische sector, Industrie en Visserij

Werkgelegenheid en innovatie stimuleren.

  • Sport en Vrijwilligers

Toegankelijke en moderne sportvoorzieningen. Vrijwilligerswerk optimaal faciliteren en waarderen.

  • Kunst en Cultuur

We maken ons sterk voor culturele evenementen en musea in onze gemeente. Het CDA wil een brede beleidsvisie Kunst en Cultuur.

  • Toerisme

De kracht van ons mooie gebied moet breed worden gepromoot.

  • Werkgelegenheid en MKB

Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemingen en bedrijventerreinen. Flexibel toepassen van regels en procedures

  • Bereikbare gemeente

De vier gemeentehuizen blijven hun loketfunctie behouden.

 

Lees meer >>>

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.